Nieuwsbrief Kansrijke Start – Kansrijke Start Dichtbij

In deze nieuwsbrief beginnen we met de 4e Landelijke conferentie ‘Kansrijke Start Dichtbij’ die na ruim 2,5 jaar fysiek zal plaatsvinden in Utrecht. Tijdens de conferentie zal onze staatssecretaris Maarten van Ooijen spreken over de vervolgaanpak van Kansrijke Start. In deze nieuwsbrief ook aandacht voor armoede onder kinderen en wat we kunnen doen om bij te dragen aan een kansrijke start voor ieder kind. Ook kijken we terug naar de themabijeenkomsten lokale monitoren Kansrijke Start.

Uitnodiging | 4e Landelijke conferentie ‘Kansrijke Start Dichtbij’ | Maandag 13 juni 2022

Ruim 2,5 jaar na de laatste fysieke conferentie van het actieprogramma Kansrijke Start is het hoog tijd om elkaar weer persoonlijk te ontmoeten. We zijn dan ook blij om u uit te kunnen nodigen voor de 4e Landelijke conferentie van Kansrijke Start op maandag 13 juni van 12.30u – 17.00u (inclusief lunch en met aansluitend borrel) bij Kinepolis Jaarbeurs in Utrecht! De conferentie zal volledig fysiek plaatsvinden. U kunt zich hier aanmelden.

Beeld: ©Kansrijke Start

Nieuw: Factsheet Kansrijke Start met CenteringZorg

Groepszorg op basis van het Centering-model maakt (aanstaande) ouders en zorgverleners tot partners en leidt bij deelnemers tot meer zelfvertrouwen, support en veerkracht. CenteringZorg in de eerste 1000 dagen versterkt de samenwerking tussen verloskundigen en JGZ, en verbindt geboortezorg en sociaal domein. Ook sluit deze andere manier van zorg verlenen naadloos aan bij de transformatiedoelen: preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van ouders, met inzet van hun sociale netwerk. 

Overweegt u als professional, praktijk, organisatie, VSV of gemeente om CenteringZorg in de eerste 1000 dagen in te zetten? Lees en deel dan dit Factsheet. Hierin leest u in een notendop: wat CenteringZorg is; wat typisch is voor de aanpak; wat de opbrengsten en resultaten zijn; welke kansen het biedt. Ook bevat de sheet beknopte informatie over de implementatie en kosten van CenteringZorg. Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Stichting Centering Nederland: e-mail: info@centeringzorg.nl of tel: 085 0601601

Terugkijken Themabijeenkomsten Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start

In april heeft het RIVM  twee online themabijeenkomsten georganiseerd in het kader van de Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start:

1. Focus aanbrengen in je plan voor Monitoring en Evaluatie (M&E)

Tijdens dit Webinar komen de eerste stappen in M&E en een overzicht van verschillende methoden aan bod. Bedoeld voor projectleiders/ coalitiepartners Kansrijke Start die een start willen maken met M& E of er behoefte aan hebben om hun kennis wat op te frissen. 

Klik hier voor de presentatie en een opname van de bijeenkomst.

2. Hoe gebruik je het Dashboard Lokale Indicatoren Kansrijke Start in de lokale setting?

Tijdens dit Webinar presenteren we een eerste versie van het Dashboard Lokale indicatoren en bespreken we manieren om de gegevens te gebruiken. Lokale coalities die ervaring hebben met het bespreken van gegevens van indicatoren vertellen hoe ze dit hebben aangepakt. Bedoeld voor professionals, bestuurders en onderzoekers die betrokken zijn bij lokale monitoring en de inrichting ervan.

Klik hier voor de presentatie en een opname van de bijeenkomst.

Pak armoede en schulden aan voor een Kansrijke Start

De meeste kinderen in Nederland groeien gezond, veilig en in welzijn op. Maar voor sommige kinderen geldt dit niet. Zij groeien op in armoede, of hun ouders kampen met schulden. Dat zorgt weer voor stress en andere (leef)omstandigheden die de kans op een kansrijke start verkleinen. Gelukkig kunt u hier wat aan doen. Hoe? Lees de Pharos-infosheet over Kansrijke Start, armoede en schulden.

Nu Niet Zwanger draag je samen

Een aantal regio’s in het land heeft deze maand met hun samenwerkingspartners via een convenant bekrachtigd samen verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoer en implementatie van Nu Niet Zwanger. “We vinden het belangrijk om nog eens een keer aan te stippen hoe dit thema onder de aandacht gebracht moet worden in je eigen organisatie en tussen organisaties onderling.”, zo zegt Menno Roozendaal wethouder gemeente Meierijstad. Lees hier verder.

Training sleutelpersonen onderwijs

Heeft u vanuit de coalitie contact met scholen die willen werken aan ouderbetrokkenheid? Denk dan eens aan het meedoen aan de Pharos-training sleutelpersonen onderwijs. Deze training leidt mensen met verschillende achtergronden op tot sleutelpersonen. Zij kunnen bijvoorbeeld voorlichting geven over het onderwijs in Nederland, bemiddelen en helpen om ouders te betrekken bij bijeenkomsten op school. Meer informatie vindt u hier.

Webinar ‘Inzicht in kwetsbaarheid’ 17 mei

Op 17 mei (11.00 – 13.00 u) organiseert het RIVM weer een themasessie, met als onderwerp  ‘Inzicht in kwetsbaarheid’. Dit is een herhaling van de bijeenkomst van  vorig jaar. Tijdens dit Webinar nemen we u mee in de huidige mogelijkheden om zwangeren en gezinnen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid in kaart te brengen voor uw gemeente (of regio of wijk). U kunt zich hier aanmelden.

Voor meer informatie: neem contact op met Inge Boesveld kansrijkestart@rivm.nl