Nieuwsbrief Kansrijke Start - Frisse start na de zomer

De zomer is bijna ten einde en dat betekent voor velen van ons dat we weer begonnen zijn. In deze nieuwsbrief roepen we lokale coalities wederom op om contactpersonen (en wijzigingen in contactgegevens aan ons door te geven in verband met de impuls Kansrijke Start. Sinds kort is ook Hoogeveen gestart met Nu Niet Zwanger. U leest hoe Zuid-Limburg inzet op een kansrijke start voor jonge kinderen door de samenwerking aan te gaan met de geboortezorg en zorgverzekeraar. In Brabant wordt ingezet op postpartum depressie. En het CPZ kijkt in hun jaarverslag van 2020 terug op het afgelopen jaar en de uitdagingen die Covid-19 met zich meebracht voor de geboortezorg. Verder in deze nieuwsbrief ook aandacht voor de rol van vaders rondom de 1e 1000 dagen.

Oproep aan lokale coalities Kansrijke Start: geef u adreswijzigingen door

Hierbij het verzoek om wijzigingen in contactpersonen binnen de gemeenten (naam, mailadres en telefoonnummer) voor de impuls Kansrijke Start aan het ministerie van VWS door te geven via onze dienstpostbus: _dienstpostbusKansrijkeStart@minvws.nl. Let op de underscore (_) voorafgaand aan het mailadres. Vanwege het grote verloop binnen gemeenteland hebben we bij voorkeur een 1e en 2e contactpersoon, zodat we altijd een aanspreekpunt hebben. Op die manier beschikken we altijd over de juiste contactgegevens bij het versturen van mailings vanuit VWS over Kansrijke Start en in het bijzonder de bijbehorende impuls.

Op de programmawebsite van Kansrijke Start hebben we een overzicht staan van de gemeenten waarvan bij ons beide contactpersonen ontbreken en een overzicht van de gemeenten waarvan we graag een tweede contactpersoon ontvangen. Lees verder.

Beeld: ©RIVM

Moeders van Hoogeveen start met programma: Nu Niet Zwanger

Moeders van Hoogeveen heeft sinds kort een nieuw programma: Nu Niet zwanger. Het programma Nu Niet Zwanger helpt (aanstaande) moeders en/of vaders een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken.

Lees verder.

Zuid-Limburg experimenteert met zorgverzekeraar met flexibele geboortezorg

Met optimale kraamzorg zet Zuid-Limburg in op een kansrijke start voor jonge kinderen en (aanstaande) ouders bij gezinnen in een kwetsbare situatie. Door in een regionale proeftuin de eigen bijdrage te vergoeden en langer kraamzorg in te zetten indien nodig. Zo’n project vergt samenwerken, waarbij partijen over de eigen schaduw heen moet durven stappen. Geboortezorg Limburg, zorgverzekeraar CZ en Heerlen, een van de betrokken gemeenten, geven een inkijkje in hun samenwerking.

Lees verder.

Hoe ziet jouw wolk eruit?

Als de wolk bij de moeder na de geboorte van een baby steeds donkerder kleurt, is daar lang niet altijd genoeg aandacht voor. Bij de GGD Hart van Brabant worden twee preventieve interventies ingezet om te voorkomen dat deze moeders in een postpartum depressie belanden. “Bij geen enkele moeder is de wolk knalroze.” Lees verder.

Publicatie CPZ jaarverslag 2020

Publicatie CPZ jaarverslag 2020

In het verkorte jaarverslag van het CPZ wordt aan de hand van gefilmde interviews met Geri Bonhof (voorzitter bestuur CPZ), Dineke Moerman (directeur CPZ), Koos van der Velden (hoogleraar Radboud UMC, voorzitter ZonMW programma Zwangerschap en Geboorte) en Hester Rippen (directeur stichting Kind en Ziekenhuis en bestuurder CPZ) teruggekeken op 2020, een jaar waarin, ondanks Covid-19, opnieuw grote stappen gezet zijn richting integrale zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte. Bekijk het jaarverslag.

Waar is Pappie?

“Toen ik zelf op mijn zestiende vader werd, dacht ik: het draait nu niet meer om mij, maar om hém. Dat was mijn redding. Maar er was niemand die mij als vader steunde.” Van probleemkind tot jeugdzorgprofessional van het jaar: Zakery Beacher zorgt voor de hulp die hij zelf miste. Zijn grote droom is om jonge vaders met elkaar in contact te brengen, om ze te inspireren, motiveren en steunen. “Mijn eerste vraag als ik een moeder alleen aantref is altijd: “Waar is pappie?”

Hulpverlening richt zich vaak op moeders, wat logisch is, maar het is minstens zo belangrijk oog te hebben voor vaders en hún rol bij de opvoeding. Lees het verhaal van Zakery Beacher.

Beeld: ©Raúl Neijhorst

Webinar Vaderschap en Kansrijke Start

Op donderdag 16 september organiseert Pharos voor kansrijke start gemeenten en professionals een webinar rondom het thema ‘Vaderschap in de eerste 1000 dagen’.

Bent u ook benieuwd naar hoe u als gemeente, als coalitie Kansrijke start of als professional vorm kan geven aan meer betrokken vaderschap in de eerste 1000 dagen? Wat kunt u doen om vaders meer te betrekken, hoe kunt u daaraan samenwerken en hoe onderzoekt u de rol van mannen voorafgaand aan een (volgende) zwangerschap?

Tijdens dit webinar gaan we in gesprek met projectleiders kansrijke start en initiatiefnemers die zich al met deze vraagstukken bezighouden. We gaan ook met vaders zelf in gesprek over hun behoeftes aan informatie, steun en ondersteuning tijdens de eerste 1000 dagen. Tessa Roseboom is hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam en zal de bijeenkomst openen.

Meld u aan voor het webinar.

Betere luchtkwaliteit voor een kansrijke start voor alle kinderen

Nergens in Europa zijn er zo veel kinderen met astma door uitlaatgassen als in Nederland. Dit vergroot het risico op slechtere gezondheidsuitkomsten op latere leeftijd en oorzaken beginnen nog voor de geboorte. Wilt u meer weten over de impact van luchtkwaliteit op de ontwikkeling van jonge kinderen en aanpak in verschillende landen? Op 2 september en 14 september 2021 van 14:00 tot 16:30 uur vinden er online internationale bijeenkomsten plaats. Meld u aan voor de bijeenkomsten.

Houdt u zich bezig met de luchtkwaliteit in uw werk en benieuwd hoe we jonge kinderen beter kunnen beschermen? Neem dan deel aan de lokale sessie op woensdag 12 oktober 2021 van 10:00 tot 12:00 uur. Meld u per mail aan om deel te nemen aan de lokale sessie.

Beeld: ©Urban95 Convening 2021

25 gemeenten delen hun ervaringen met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht

Het RIVM haalde afgelopen twee jaar ervaringen en cijfers op bij 25 van de 30 gemeenten die werken met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht. Uit deze procesevaluatie kwam onder andere naar voren dat het opbouwen van een netwerk rondom de centrale zorgverlener en een duidelijke rolverdeling binnen dat netwerk belangrijk zijn voor de totstandkoming van de aanpak. De ervaringen en cijfers van gemeenten met de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht zijn te vinden in de rapportage. Bekijk de rapportage.

Live coaching om ouders positieve opvoedvaardigheden bij te brengen

Kindermishandeling komt vaak voort uit een gevoel van onmacht bij ouders. Parent-Child Interaction Therapy (PCIT), waarbij ouders live worden gecoacht, biedt handvatten om deze onmacht te verminderen. Uit een onlangs afgerond onderzoek blijkt dat positieve bekrachtiging en modeling effectieve manieren van coachen door de therapeut zijn, die ervoor zorgen dat de opvoedvaardigheden van ouders worden verbeterd. Lees verder.

Beeld: ©ZonMw

Agenda