Nieuwsbrief Kansrijke Start - Samen verder met Kansrijke Start

We kijken terug op een geslaagde dag tijdens de landelijke conferentie 'Samen verder met Kansrijke Start' op 6 februari in de Rijtuigenloods in Amersfoort. In deze nieuwsbrief vindt u het beeldverslag van de conferentie terug. Het programma Nu Niet Zwanger behaalt een mijlpaal en drie professionals die aan de wieg staan van CenteringPregnancy en Parenting delen hun ervaring met de interventies.

2,5 miljoen euro extra voor eerste 1000 dagen kind

Minister Hugo de Jonge (VWS) stelt 2,5 miljoen euro extra beschikbaar voor het landelijke programma Kansrijke Start. Tijdens de landelijke conferentie op 6 februari 2020 heeft de minister van VWS bekend gemaakt dat vanaf heden niet-GIDS gemeenten zich kunnen aanmelden voor de 3e tranche van de impuls Kansrijke Start. Daarmee kunnen ook deze gemeenten lokale coalitie Kansrijke Start versterken of vormen. Via de aanmeldlink niet-GIDS-gemeenten kunnen gemeenten zich tot uiterlijk 15 april aanmelden voor deze impuls. Inmiddels hebben 50 gemeenten zich al aangemeld voor de impuls.

Lees verder

Beeldverslag conferentie Samen verder met Kansrijke Start

Op donderdag 6 februari vond de conferentie Samen verder met Kansrijke Start plaats. Het werd een dag vol inspiratie en enthousiasme met ruim 400 deelnemers uit het hele land: wethouders en beleidsmedewerkers van gemeenten, adviseurs van GGD’en, professionals uit de geboortezorg en het jeugddomein en partijen uit het sociaal domein. Zij kregen handvatten aangereikt om hun lokale coalitie te versterken of vormen. In een creatieve ‘werkomgeving’ deelden zij kennis en ervaringen en kon een groot aantal workshops worden bezocht. Zoals één van de deelnemers op twitter aangaf: Geweldige locatie voor een zinvolle bijeenkomst met veel interactie!

Lees verder

Beeld: ©René Verleg

Moeders aan het woord

Om lokale coalities te ondersteunen is vanuit het stimuleringsprogramma Kansrijke Start een podcastreeks gemaakt met ervaringsverhalen van drie moeders. De verhalen van de drie moeders Adonia, Navina en Coby maken duidelijk waarom vroeg signaleren van problemen en betere zorg en ondersteuning voor vrouwen en jonge gezinnen vóór, tijdens en na de zwangerschap noodzakelijk is.

Beluister de podcastreeks

Beeld: ©-

Wegwijzer financiering integrale aanpak Kansrijke Start

Voor de financiering van een integrale aanpak Kansrijke Start is zicht op de financieringsbronnen en een goede verbinding van de gemeente met lokale en regionale partners in het medisch en sociaal domein van belang. Deze wegwijzer is gemaakt om gemeenten een overzicht te geven van de financieringsbronnen die relevant kunnen zijn voor het financieren van een integrale aanpak voor Kansrijke start.

Bekijk de wegwijzer

Leden van de Landelijke coalitie Kansrijke Start

Enkele tientallen intrinsiek gemotiveerde mensen en gezaghebbende opinieleiders uit de wetenschap, het gemeentelijk domein, de jeugdgezondheidzorg, de geboortezorg, zorgverzekeraars en jeugdhulp zetten zich via de Landelijke coalitie actief in voor een goede eerste 1000 dagen aanpak. Elk lid is op persoonlijke titel gevraagd om deel te nemen aan de coalitie en ambassadeur te worden van Kansrijke Start. AEF begeleidt deze samenwerking.

Bekijk het overzicht van leden van de Landelijke coalitie

Een Kansrijke Start is ook een Rookvrije Start

Het doel van de Taskforce Rookvrije Start is dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. De Taskforce heeft initiatief genomen tot de ontwikkeling van diverse materialen, zoals een e-learning en richtlijn over stoppen met roken tijdens de zwangerschap. We stimuleren zorgverleners om een eigen lokale taskforce Rookvrije Start te starten. Een lokale taskforce zet zich bijvoorbeeld in voor de ontwikkeling van een gezamenlijk zorgpad stoppen-met-roken. Wij denken graag met uw lokale coalitie Kansrijke Start mee over de organisatie van uw lokale stoppen-met-roken zorg. Ook kunt u gebruikmaken van onze scholing en materialen, bijvoorbeeld de beeldverhalen voor (aanstaande) ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden. Kijk voor meer informatie of alle materialen op www.rokeninfo.nl/rookvrijestart of mail naar rookvrijestart@trimbos.nl. We kijken ernaar uit om samen te werken, elkaars aanpak te versterken en zo kinderen een kansrijke, rookvrije start te geven. 

Lees verder

Beeld: ©Rookvrije Start

Zo investeren wethouders in kansen voor jongeren

In de publicatie 'Nu ik groot ben – wethouders investeren in kansen voor jongeren' delen 18 jeugdwethouders die in 2019 deelnamen aan het bestuurlijk leernetwerk preventie jeugd, hun kennis van en ervaringen met preventie voor de jeugd. Door uit te gaan van de positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren, door meer te investeren in preventie, opvoed- en opgroeiondersteuning en een brede beoordeling van wat hun behoefte is, geven we meer kinderen en jongeren een goede start en voorkomen we dure zorg later in de keten. De wethouders vertellen in de publicatie hoe zij stappen zetten op weg naar transformatie van het jeugdstelsel. Ze treden de jeugdopgaven in hun gemeente met visie tegemoet en doen -onderbouwd- wat nodig is om die visie vorm te geven in de praktijk. De publicatie werd op vrijdag 24 januari 2020 gepresenteerd aan minister Hugo de Jonge.

Lees meer

25 regio’s actief met Nu Niet Zwanger

In twee jaar tijd zijn 25 regio’s actief aan de slag met Nu Niet Zwanger. Een mijlpaal voor het programma, gezien vanuit de ambitie om in vier jaar tijd 50 programma’s in Nederland te realiseren.

Lees meer

Beeld: ©GGD GHOR

Wie bespreekt de kinderwens?

De eerste editie van 2020 van Klik, het vakblad voor de verstandelijk gehandicaptenzorg, staat in het teken van ‘praten over de kinderwens’. Hierin veel aandacht voor Nu Niet Zwanger, onder andere in het artikel ‘Wie bespreekt de kinderwens?’ Wanneer een cliënt begint over zijn of haar kinderwens, ga je hierover in gesprek. Maar ook juist ruim voor die tijd wil je het onderwerp bespreken. Hoe doe je dat? Afgelopen jaren hebben zorgverleners daar ervaring mee opgedaan in het programma Nu Niet Zwanger.

Lees meer

Beeld: ©Nu Niet Zwanger

Groepszorg als olievlek de wereld over

Vrouwen die CenteringPregnancy volgen, roken en drinken minder, hebben minder interventies tijdens de bevalling, zijn tevredener en
starten vaker borstvoeding. Een fikse Europese subsidie van vier miljoen euro onderkent de meerwaarde van deze vorm van groepszorg. Drie professionals die aan de wieg staan van CenteringPregnancy en Parenting in Nederland vertellen in een interview voor het Tijdschrift voor Verloskundigen over hun ervaring.

Lees het interview

Beeld: ©Froukje Vernooij

Hackathon: Een kansrijke start

Hoe krijgen meer kinderen in Nederland de best mogelijke eerste 1000 dagen van zijn of haar leven? Dit is de vraag waar teams tijdens de Hackathon ‘Samen toekomst maken’, georganiseerd door Garage 2020, Platform 51 en partners mee aan de slag gaan. De hackaton is bedoeld voor professionals en bestuurders uit het jeugddomein. De hackathon vindt plaats van 30 maart tot 4 april 2020 op 5 locaties: Amsterdam, Eindhoven, Leiden, Utrecht en Hengelo. Op elke locatie wordt een programma ontwikkeld met inhoudelijke sprekers en is er begeleiding op het proces van de hackathon. U bent (eventueel met meerdere deelnemers) van harte welkom. Er zijn geen regels voor de grootte of samenstelling van het team. Als het maar leidt tot innovatieve oplossingen voor een kansrijke start. Op de laatste dag van de hackaton worden de prototypes afgebouwd, krijgen de deelnemers een pitchtraining en leggen zij vervolgens hun pitch voor aan een deskundige jury, die beoordeelt welk team door mag naar de landelijke finale op 16 april in Utrecht.

Lees verder

Beeld: ©Samen toekomst maken