Nieuwsbrief Kansrijke Start - Kansrijke samenwerkingen

In de een-na-laatste nieuwsbrief van dit jaar blikken we terug op een inspirerende bijeenkomst waarbij leden van de Landelijke coalitie Kansrijke Start, samen met de minister en de stuurgroep bijeenkwamen. Daarnaast vonden er in meerdere regio's symposia en bijeenkomsten plaatsen rondom Kansrijke Start en delen we interessante ontwikkelingen op het gebied van de jeugdgezondheidszorg.

Noteer de datum: Landelijke conferentie Kansrijke Start 6 februari 2020

Op donderdag 6 februari 2020 vindt de volgende landelijke conferentie Samen aan de slag met Kansrijke Start plaats in Amersfoort van 9.30 – 17.00 uur. Meer informatie over aanmelding volgt per mailing en in de volgende nieuwsbrief.

Themamiddag Kansrijke Start

Op maandag 2 december 2019 organiseren GGD Zuidholland Zuid en Pharos/Gezond In… een themamiddag over Kansrijke Start. Deze bijeenkomst is met name interessant voor beleidsmedewerkers bij gemeenten die zich bezighouden met gezondheid, jeugd, armoede en het brede sociale domein, professionals die werkzaam zijn in het sociale en in het medische domein (o.a. verloskundigen, huisartsen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorg).

Klik hier om u aan te melden

Webinar Kansrijke Start in uitvoering

Tijdens het webinar 'Kansrijke Start in uitvoering' op 10 december gaat Anne-Katrien Ausems (projectmanager Kansrijke Ontmoetingen) het gesprek aan met Remke Dullemond, gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Annet Roose-van Leijden strategisch beleidsadviseur bij de GGD Utrecht over de drijfveren van professionals uit de geboortezorg en GGD om aan de slag te gaan met het programma Kansrijke Start en het vormen van lokale coalities. Tijdens het webinar heeft u gelegenheid tot het stellen van vragen.

Klik hier om u aan te melden

Landelijke coalitie Kansrijke Start

Op dinsdag 12 november kwam bijna de gehele Landelijke coalitie Kansrijke Start, samen met de minister en de stuurgroep, voor de 4e keer bijeen. In een energieke en inspirerende bijeenkomst hebben zij met elkaar van gedachten gewisseld over het belang van de eerste 1000 dagen, het actieprogramma en hun rol als ambassadeur. Janine Lazet (verloskundige) en Simone van der Veen (manager kraamzorg) hielden een prikkelende inleiding over de rol van professionals. Mark de Man (wethouder Sudwest Fryslân) en Margreet de Graaf (directeur Publieke Gezondheid Veiligheidsregio Fryslân) deden dit over de relatie tussen Kansrijke Start en het sociaal domein. Daarna werd hier in tafelgesprekken geanimeerd verder over doorgepraat om te bespreken wat er nodig is om nog meer kwetsbare gezinnen te bereiken.

Beeld: ©Rene Verleg

Heeft u als lokale coalitie al contact met Pharos?

Sinds deze zomer heeft het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start versterking van drie adviseurs. GIDS-gemeenten die werken aan het bouwen of versterken van een lokale coalitie Kansrijke Start kunnen gebruik maken van hun expertise. De adviseurs hebben hun kennis en ervaring opgedaan bij gemeenten, in het jeugddomein en de geboortezorg. Zij geven informatie over vragen als: “Hoe kom je tot een betekenisvolle samenwerking?”, “Hoe zorg je voor eigenaarschap?” en ook over de verschillende stappen om te komen tot een lokale coalitie: van het maken van een ‘startfoto’ met feiten en cijfers rond geboorten in uw gemeente tot het begeleiden van bijeenkomsten. Meer informatie over de nieuwe adviseurs vind je hier: Katinka Visscher, Wendi van Helden, Mara Frank. Neem voor meer informatie contact op via 030-234 98 00 of kansrijkestart@pharos.nl

Drie nieuwe adviseurs bij Pharos (van links naar rechts): Katinka Visscher, Wendi van Helden en Mara Frank

Nu Niet Zwanger draagt bij aan doelstellingen Goede Start

De Veenkoloniën zijn begin 2019 gestart met het programma Nu Niet Zwanger, onderdeel van Kansrijke Start. Onlangs maakten zij een korte video waarin wordt uitgelegd hoe het programma Nu Niet Zwanger Veenkoloniën bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van Goede Start. In de video leggen Karin Westers, Sociaal Domein bij Gemeente Midden-Groningen, Roelie Moorlag-Tapper, inhoudelijk coördinator NNZ en jeugdverpleegkundige Petra Wetterauw uit hoe dat in zijn werk gaat.

Bekijk de video

Aansluiten bij behoefte jonge ouders in asielzoekerscentrum

Een jaar geleden gingen in AZC Katwijk twee CenteringParenting-groepen van start. Het ging om een cultuur-sensitieve variant, afgestemd op moeders die in een asielzoekerscentrum verblijven met kinderen tot vier jaar. GGD Hollands Midden en TNO evalueerden het implementatieproces en concluderen dat groepsgerichte begeleiding voor deze groep moeders haalbaar is. Zowel de JGZ-professionals als de ouders zijn positief over de groepsgerichte aanpak, zo blijkt uit interviews en evaluaties met de betrokkenen.

Lees verder

Startbijeenkomst Nu Niet Zwanger in de gemeenten Zwijndrecht en Dordrecht

Op woensdag 30 oktober was in de gemeenten Zwijndrecht en Dordrecht de startbijeenkomst van het programma Nu Niet Zwanger. De middag werd geopend door Ronald de Meij, wethouder van Zwijndrecht.

Lees verder

Startbijeenkomst 'Nu niet zwanger'
Beeld: ©GGD GHOR

Sensitieve zorg voor gezinnen in de eerste 1000 dagen

Op 27 september vond het symposium ‘Sensitieve zorg voor gezinnen in de eerste 1000 dagen’, georganiseerd door NCJ, TNO en Pharos waar professionals uit zowel het medisch als sociaal domein bij elkaar kwamen om het te hebben over het beter bereiken van kwetsbare zwangeren en jonge ouders.

Sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen. Hoe doen we het?

Ledenmagazine AJN Jeugdartsen Nederland met thema 'Eerste 1000 dagen'

JA! magazine is het ledenmagazine van AJN Jeugdartsen Nederland. De 47ste editie van JA! magazine staat geheel in het teken van de eerste 1000 dagen.

Bekijk het JA! magazine van november

Kijkje in de kansrijke keuken van…

Weten wat er nu in de keuken van een andere partner gebeurt? Neem eens een kijkje of stel de werkvloer voor een dag beschikbaar voor andere professionals. Het programmateam Kansrijke Start nodigt organisaties uit om over hun werk te vertellen en professionals die het interessant vinden te stimuleren om bij een andere organisatie binnen te kijken. Na het bezoek vragen we om de ervaringen via onze maandelijkse nieuwsbrief met anderen te delen. Aanmelden is mogelijk door een mail te sturen naar dienstpostbuskansrijkestart@minvws.nl.

Gezocht: JGZ-organisaties voor testen JGZ-richtlijn Ouder-Kind relatie

Welke jeugdgezondheidsorganisaties, -teams of individuele professionals willen deelnemen aan de praktijktest van de JGZ-richtlijn 'Ouder-Kind relatie met aandacht voor hechting'? Het is belangrijk dat de richtlijn goed toepasbaar is in de praktijk. TNO zoekt daarom JGZ-organisaties, JGZ-teams of individuele JGZ-professionals die de richtlijn willen testen.

Lees verder

Evaluatie Jeugdgezondheidszorg levert concrete aanbevelingen op

De teams Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland hebben hun nieuwe werkwijze onder de loep genomen. Ruim 4.000 ouders en vertegenwoordigers van partnerorganisaties en eigen medewerkers hebben in 2018 en 2019 meegewerkt aan een stevige evaluatie. De afgelopen jaren zijn er namelijk flinke stappen gezet. Zo werken de teams Jeugdgezondheidszorg in alle 11 gemeenten in IJsselland voor kinderen van 0 tot 18 jaar, waar eerder thuiszorgorganisaties de preventieve zorg voor de jongste kinderen regelden. Met een organisatiebreed plan – het zogenaamde masterplan – zijn alle teams op dezelfde manier gaan werken om integrale jeugdgezondheidszorg waar te maken. De evaluatie laat zien welke vervolgstappen nodig zijn. Strategisch manager Anoushka Knoef licht de belangrijkste bevindingen in een filmpje toe met daarin een duidelijke link naar Kansrijke Start.

Lees verder

evaluatie-jeugdgezondheidszorg-anoushka-knoef
Beeld: ©GGD IJsselland

Gemeente Tilburg wint titel Beste Overheidsorganisatie

Een gezonde en gelukkig gemeente: de snel veranderende samenleving vraagt steeds andere dingen van een gemeentelijke overheid. Het hoofddoel in Tilburg is een stad met gezonde en gelukkige inwoners. Een voorbeeld is de opgave om iedereen die te maken heeft met jonge ouders en gezinnen te laten samenwerken, om te zien waar ondersteuning nodig is om kinderen op weg te helpen. Met het jeugdprogramma Goede Start op een basisschool worden data en ervaring van professionals gecombineerd om te achterhalen wat werkt om problematiek te voorkomen. In het programma Nu Niet Zwanger van de GGD, vijf jaar geleden ontwikkeld en ondersteund door de gemeente Tilburg, worden vrouwen geholpen die door omstandigheden willen voorkomen om zwanger te raken. Ook dat vindt landelijk navolging.

Lees verder

Wat werkt in de samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, wijkteams en onderwijs?

Wat maakt dat de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg (JGZ), wijkteams en onderwijs als meer of minder succesvol wordt ervaren? Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en het Verwey-Jonker Instituut onderzochten, in samenwerking met JGZ-organisaties, de succesfactoren en knelpunten in het onderzoek ‘De Sterkste Schakels’.

Lees verder

Vrouw en kind in bibliotheek
Beeld: ©ZonMw

Mini-symposium voor verloskundigen regio Zuid-Holland Zuid

Op 14 november 2019 heeft de GGD Zuid-Holland Zuid samen met Conny Slijkerman (stafarts Jong JGZ) en Rianne van Utrecht (verloskundige van praktijk De Singel Dordrecht) een mini-symposium voor verloskundigen uit de gehele regio Zuid-Holland Zuid georganiseerd over 'Infectieziekten in de zwangerschap' en het programma 'Nu Niet Zwanger'. Aanleiding tot het organiseren van dit symposium is de waaier 'Infectieziekten tijdens de zwangerschap', ontworpen door de GGD IJsselland, en de vraag 'hoe deze waaier het beste onder de aandacht te brengen van verloskundigen'. Het symposium vond plaats in de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark Dordrecht. Vijfentwintig verloskundigen hebben dit symposium bezocht. Acht van hen zijn in opleiding aan de Hogeschool Rotterdam. Samen vertegenwoordigen zij elf verschillende praktijken uit de regio Zuid-Holland Zuid. In dit rapport leest u het oordeel van de aanwezigen over het symposium.

Bekijk het evaluatierapport

Nieuw programma Richtlijnen JGZ van start

Om JGZ-richtlijnen te herzien en ontwikkelen start ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS met de uitvoering van het programma Richtlijnen JGZ 2019-2024. Nieuw in dit vervolgprogramma is het modulair inrichten van nieuwe en bestaande richtlijnen. Zo zijn de richtlijnen gemakkelijker te raadplegen door de JGZ-professionals en is het actualiseren eenvoudiger. ZonMw werkt nauw samen met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ), de beroepsverenigingen en het veld.

Lees verder

richtlijnen-jeugdgezondheidszorg
Beeld: ©-

Factsheets over relatie armoede en psychosociale problemen

Het verband tussen lage sociaal economische status en het risico op psychosociale problemen kan worden verklaard door problemen in het gezin of een ongezonde leefstijl. Twee factsheets hierover doen aanbevelingen aan JGZ en gemeenten.

Lees verder