Nieuwsbrief Kansrijke Start - Kansrijke Start staat op de kaart

De afgelopen periode kwam Kansrijke Start aan bod tijdens diverse bijeenkomsten en conferenties in het land. Minister Hugo de Jonge van het ministerie van VWS bracht een bezoek aan BabythuisZorg in Groningen en sprak onder andere over Kansrijke Start in een interview met kinderminister Mariam tijdens de Voor de Jeugd Dag deze maand. In deze nieuwsbrief een terugblik op deze optredens en meer.

Lokale coalities Kansrijke start

Kansrijke Start staat op de kaart: 146 GIDS-gemeenten hebben zich aangemeld voor de financiële impuls. Zij gaan aan de slag om lokale coalities te vormen of versterken. Ook 13 niet-GIDS gemeenten pakken dit op. Dit brengt het totaal op 158 lokale coalities. Een mooie basis om daadwerkelijk resultaten te boeken rondom de eerste 1000 dagen!

In de meicirculaire 2019 zijn de middelen voor deze impuls opgenomen voor de gemeenten die zich voor de eerste tranche hebben aangemeld. De aanmelding voor de tweede tranche is inmiddels gesloten. In de decembercirculaire 2019 zullen de middelen worden opgenomen voor gemeenten die zich voor deze tweede tranche hebben aangemeld.

Ook niet-GIDS gemeenten kunnen een lokale coalitie Kansrijke Start vormen. Via de aanmeldlink niet-GIDS-gemeenten kunnen gemeenten als lokale coalitie en om informatie te ontvangen rondom het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start.

Save the date: landelijke bijeenkomst Kansrijke Start 6 februari 2020

Op donderdag 6 februari 2020 vindt de volgende landelijke bijeenkomst Kansrijke Start plaats. Heb je een inspirerend, goed of handig voorbeeld van het vormen van een lokale coalitie, het samenwerken tussen het medisch en sociale domein, het signaleren of bereiken van kwetsbare ouders of over andere onderdelen uit het actieprogramma Kansrijke Start? En wil je dit delen tijdens de volgende landelijke bijeenkomst? Meld je aan om een workshop of werksessie te organiseren. Het is ook mogelijk om een informatiestand in te richten. Stuur een mail met jouw voorstel naar dienstpostbuskansrijkestart@minvws.nl. Wij kijken dan vanuit de organisatie of jouw bijdrage een plek kan krijgen.

Minister Hugo de Jonge bezoekt BabythuisZorg in Groningen

Op 30 september bracht Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een bezoek aan BabythuisZorg in Groningen.

BabythuisZorg is een initiatief van Isis Kraamzorg en Kraamzorg Het Groene Kruis en biedt hulp aan gezinnen met een kindje tot 1 jaar ná de kraamtijd. De hulp is bedoeld om gezinnen zo snel mogelijk na de geboorte van een kindje weer zelfredzaam te maken. Tijdens het bezoek aan BabythuisZorg werd minister De Jonge onder andere geïnformeerd over de aandacht die Isis Kraamzorg en Kraamzorg Het Groene Kruis hebben voor vroegsignalering van kwetsbare zwangeren.

Lees verder

Minister Hugo de Jonge in gesprek bij BabythuisZorg in Groningen

Veel inspiratie op werkconferentie 'Van preconceptie tot peuter: de eerste 1000 dagen'

Tijdens de werkconferentie 'Van preconceptie tot peuter: de eerste 1000 dagen' kwamen 150 proffesionals uit het medische, sociale en publieke domein samen voor het delen van vernieuwende onderzoeken en inspirerende praktijkvoorbeelden. Programmamanager Angela Uijtdewilligen van het programma Kansrijke Start en projectleider Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid Marleen Sterker van de GGD Haaglanden deelden tijdens de plenaire sessie de stappen die landelijk en in de Haagse regio worden gezet rondom het actieprogramma.

Lees meer via LUMC-Campus

Kansrijke Start tijdens de conferentie 'Uitgerekend nu?!'

Op 23 september organiseerde het ministerie van VWS in Utrecht de conferentie 'Uitgerekend nu?!'. Tijdens deze conferentie stond preventie en ondersteuning van onbedoelde (tiener)zwangerschappen centraal. In een e-zine zijn de highlights van de conferentie te bekijken.

Bekijk het E-zine van de conferentie 'Uitgerekend nu?!'

Bezoekers bij de Kansrijke Start stand tijdens de conferentie 'Uitgerekend nu?!'

Kansrijke Start op de Voor de Jeugd Dag 2019

Dit jaar organiseerden het ministerie van VWS, de VNG en het NJi voor de zevende keer de Voor de Jeugd Dag die plaatsvond op 7 oktober in de Westergasfabriek in Amsterdam. Het thema van dit jaar was 'Samen in Actie'. In diverse workshops kwamen onderdelen van Kansrijke Start aan bod. Er was ook een stand op de informatiemarkt over Kansrijke Start vanuit VWS, Pharos en het College Perinatale Zorg (CPZ). De dag werd afgesloten met een plenair onderdeel waarbij minister Hugo de Jonge werd ondervraagd door kinderminister Mariam. Een van de vragen die Mariam de minister stelde was: 'Wat doet u om ervoor te zorgen dat kinderen een kansrijke start krijgen?'.

Bekijk de sfeerimpressie van de Voor de Jeugd Dag 2019

Kinderminister Mariam stelt vragen aan minister Hugo de Jonge tijdens de afsluiting van de Voor de Jeugd Dag 2019

Per 1 november start het College Perinatale Zorg het project Kansrijke Ontmoetingen

Op 1 november start het College voor Perinatale Zorg (CPZ) met het project Kansrijke Ontmoetingen om te komen tot een optimale verbinding op landelijk, regionaal en lokaal niveau tussen de geboortezorg, de jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein. Vanuit dit project wordt aan deze verbinding gewerkt via landelijke en regionale bijeenkomsten, via het ontwikkelen van een toolkit voor geboortezorgprofessionals en via het delen van kennis.

Het CPZ is een netwerkorganisatie, opgericht door Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars. Het CPZ zet zich in voor integrale zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte. Samen werken we aan de best mogelijke start voor elke zwangere, elk kind en elk gezin.

Lees meer over Kansrijke Ontmoetingen
 

Connie Rijlaarsdam wint Els Borst-prijs

Als je niet start, kun je niet beginnen. Connie Rijlaarsdam, oprichtster van Nu Niet Zwanger, heeft de Els Borst-Prijs gewonnen. De prijs is een jaarlijks initiatief van V&VN Verpleegkundig Specialisten. Connie ontving de prijs voor haar tomeloze en actieve inzet voor het opzetten en landelijk uitrollen van het programma Nu Niet Zwanger.

Lees verder

Connie Rijlaarsdam ontvangt de Els Borst-prijs

Drie nieuwe adviseurs voor gemeenten

Sinds deze zomer heeft het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start versterking van drie adviseurs. Gemeenten die werken aan het bouwen of versterken van een lokale coalitie Kansrijke Start kunnen gebruikmaken van hun expertise. De adviseurs hebben hun kennis en ervaring opgedaan bij gemeenten, in het jeugddomein en de geboortezorg. Zij geven informatie over vragen als: 'Hoe kom je tot een betekenisvolle samenwerking?', 'Hoe zorg je voor eigenaarschap?' en ook over de verschillende stappen om te komen tot een lokale coalitie: van het maken van een ‘startfoto’ met feiten en cijfers rond geboorten in je gemeente tot het begeleiden van bijeenkomsten. Meer informatie over de nieuwe adviseurs vind je hier: Katinka Visscher, Wendi van Helden, Mara Frank. Neem voor meer informatie contact op via (030) 234 98 00 of kansrijkestart@pharos.nl.
 

Drie nieuwe adviseurs bij Pharos (van links naar rechts): Katinka Visscher, Wendi van Helden en Mara Frank

Blog ‘Een nieuwe blije doos voor een Kansrijke Start’

Mijn leven startte kansrijk. Ik speelde heel veel met poppen. Als 7-jarig kind wilde ik ‘echte’ spullen om mee te spelen. In die tijd had je de blije doos: een doos voor vrouwen in verwachting gevuld met mooie spullen: kleine flesjes, piepkleine luiertjes en wat proefzakjes melkpoeder. Een schat voor mij als poppenmoeder. Die blije doos vroeg ik met grote regelmaat aan en eigenlijk ontving ik die doos altijd zonder problemen.

Lees verder

Armoedebestrijding is een kwestie van lange adem

Armoede is een hardnekkig probleem. Zelfs in een welvarend land als Nederland. Op 17 oktober was het Wereld Armoededag en daarom interviewden we Calixte Veerman, arts Maatschappij en Gezondheid, jeugdarts KNMG en aandachtsfunctionaris Armoede in Amsterdam.

Lees verder

Kijk door de ogen van een kind en zie wat rond armoede nodig is

Riet Haasnoot werkt als Stafarts Jeugdgezondheidzorg 0-18 en is aandachtsfunctionaris kinderarmoede bij de GGD Twente. “Kinderen laten ons zien dat armoede met materiële zaken te maken heeft, maar dat vriendschap en erbij willen horen nog veel belangrijker zijn.”

Lees verder

kindje-van-mars

Startbudget voor praktijkverbetering onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap

Programma 'Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap'

In Nederland is één op de vijf vrouwen ooit onbedoeld zwanger geweest en was 68% van deze zwangerschappen ook ongewenst. Onbedoeld zwanger raken is vaak een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Plotseling staan een vrouw en haar (eventuele) partner voor de moeilijke vraag hoe zij met deze situatie moeten omgaan. Daarnaast is het voor kwetsbare (jonge) zwangere vrouwen en ouders in Nederland soms moeilijk om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en veerkrachtig met het ouderschap om te kunnen gaan. Lees meer over het programma

Het ZonMw nodigt een (te vormen) samenwerkingsverband van gemeente(n), praktijk- en uitvoeringsorganisatie(s) en een onderzoeksorganisatie uit hun motivatie in te dienen voor het verbeteren van de lokale praktijk op het gebied van onbedoelde zwangerschap en/of kwetsbaar (jong) ouderschap. De basis voor de praktijkverbetering is de lokale behoefte. In het plan beschrijft u de praktijkverbetering en hoe u dit begeleidt met praktijkgericht (actie)onderzoek. Motivatiebrieven kunnen uiterlijk 21 januari 2020 worden ingediend.

Lees meer

Kijkje in de kansrijke keuken van…

Weten wat er nu in de keuken van een andere partner gebeurt? Neem eens een kijkje of stel de werkvloer voor een dag beschikbaar voor andere professionals. Het programmateam Kansrijke Start nodigt organisaties uit om over hun werk te vertellen en professionals die het interessant vinden te stimuleren om bij een andere organisatie binnen te kijken. Na het bezoek vragen we om de ervaringen via onze maandelijkse nieuwsbrief met anderen te delen. Aanmelden is mogelijk door een mail te sturen naar dienstpostbuskansrijkestart@minvws.nl.