Serious game voor (samenwerkende) coalities Gezonde en Kansrijke Start

Wil jij aan den lijve ervaren wat ouders die in bestaansonzekerheid leven ervaren als ze van alles moeten regelen voor de eerste 1000 dagen van hun kindje? Welke keuzes maak je? Wat doet schaarste met je? En weet je de weg wel te vinden in dat ingewikkelde sociale domein?

Daarvoor ontwikkelde Bureau op Zolder in opdracht van GGD Amsterdam een serious game voor zorg- en welzijnsprofessionals die werken in het programma Gezonde en Kansrijke Start. Wat ervaar je als je letterlijk in de schoenen van ‘jouw’ ouders gaat staan?

Op de landelijke conferentie Kansrijke Start in ‘s Hertogenbosch, georganiseerd door het ministerie van VWS, namen meer dan vierhonderd professionals deel aan de game. Vanwege het enthousiasme biedt het ministerie van VWS de serious game nu tien keer met korting aan voor (samenwerkende) coalities Kansrijke Start.

Lees en bekijk hier de ervaringen vanuit Amsterdam:

https://on-the-spot.nl/gks2022/serious-game/

https://on-the-spot.nl/gks2022/slotconferentie/#sfeerfilm

Voor wie

De serious game is bedoeld voor professionals uit het zorg- en welzijnsdomein. Denk aan medewerkers kraamzorg, JGZ, verloskundigen, jeugdartsen, gemeente, kinderopvang. Maar ook aan medewerkers schuldhulpverlening, woningcorporaties, informele netwerken etc.

Programma

Het aanbod bestaat uit een programma van twee uur waarin de serious game wordt gespeeld door professionele acteurs én mensen vanuit jouw eigen organisatie. Bureau &MAES verzorgt de gesprekleiding en het verdiepend nagesprek waarin deelnemers inzichten en acties formuleren voor hun rol in hun eigen Kansrijke Start-coalitie.

De game past uitstekend binnen een dag(deel) waarin je breder ingaat op armoede en stress en de aanpak hiervoor binnen Kansrijke Start-coalities.

Kosten

De kosten voor het uitvoeren van de game en het nagesprek worden deels gefinancierd door het landelijk actieprogramma van VWS. Van (samenwerkende) coalities Kansrijke Start wordt een financiële bijdrage van € 3.000 verwacht.

Uitvoering

De game wordt uitgevoerd tussen 1 februari 2024 en 31 december 2025, met minimaal 80 en maximaal 120 deelnemers per keer. Ben je een kleinere coalitie? Ga dan een samenwerking aan met andere coalities in de regio om tot voldoende deelnemers te komen.

Wat vraagt het van de coalitie(s)?

- Een financiële bijdrage van € 3.000, -
- Een geschikte locatie. Je draagt zelf zorg voor de kosten voor de locatie en catering.
- Zes medewerkers vanuit de organisatie voor het bemannen van de loketten.
- Tijdsinvestering van zo’n 10-15 uur voor organisatie en productie.

Aanmelden

Meer weten? Neem dan contact op met Karlijn Broekhuizen: karlijn@bureauopzolder.nl

Aanmelden kan tot 15 december bij je Pharos-contactpersoon of via kansrijkestart@pharos.nl