Kansrijke Start voor alle Dongense kinderen

Enkele weken geleden is in Dongen (Noord-Brabant) de Lokale Coalitie Kansrijke Start Dongen gelanceerd.  Gezamenlijk doel: in Dongen groeit elk kind veilig, gezond en gelukkig op. Het mag niet uitmaken waar je wieg heeft gestaan. Samen investeren we in de eerste 1000 dagen van een kind! Daarom hebben GGD Hart voor Brabant, Zorroo (huisartsen), IMW, MEE Plus, VSV (verloskundig samenwerkingsverband), ContourdeTwern, Lunavi kraamzorg en de gemeente Dongen de handen ineen geslagen voor de lokale coalitie Kansrijke Start Dongen.

Tijdens de lancering van de lokale coalitie vertelden sprekers Adja WaelputAngela UytdewilligenDaniëlle Van Elst en Jessica Vis-Schellevis vanuit verschillend perspectief hoe belangrijk een Kansrijke start voor ieder kind is.

Beeld: ©Pix4profs

De drie Dongense ambities

In Dongen werken we integraal samen: domeinoverstijgend onderzoeken we hoe we het kind en de (aanstaande) ouders daar waar nodig kunnen faciliteren. Als lokale coalitie werken we aan de volgende drie ambities:

  • het versterken van (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden en hun netwerk;
  • duurzame samenwerking tussen medisch en sociaal domein, het informeel netwerk en (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden;
  • versterken van het vakmanschap van de professionals.

Zo zorgen wij in de gemeente Dongen voor passende hulp dichtbij!

Beeld: ©Evie

Praatplaat

Op de praatplaat is te zien hoe het sociaal en medisch domein (ondersteund door wetenschap en kaders zoals wetgeving) met elkaar verweven zijn in een touw. Het touw staat symbool voor een domeinoverstijgende samenwerking dat een vangnet vormt. Dit vangnet wordt gevormd voor de (aanstaande) ouders en het kind. Met als doel dat het kindje in het mandje voldoende ondersteuning heeft om op een gezonde, gelukkige en veilige manier op te groeien.

Wil je meer weten?

  • Marlou van Meeuwen, beleidsadviseur gemeente Dongen (06 11 67 45 80 / marlou.van.meeuwen@dongen.nl )
  • Marijana Laus, projectleider GGD Hart voor Brabant (06 51 66 73 84 / m.laus@ggdhvb.nl)
Beeld: ©Evie