Podcast Prenataal huisbezoek door de JGZ

Podcast Prenataal huisbezoek door de JGZ

In deze podcast word je meegenomen in het prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (hierna prenataal huisbezoek).

Met ingang van 1 juli 2022 zijn gemeenten wettelijk verplicht dit prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangeren (of hun gezin) in een kwetsbare situatie. Het prenataal huisbezoek heeft echter een vrijwillig karakter. Dit betekent dat de zwangere zelf beslist of ze gebruik maakt van een geadviseerd prenataal huisbezoek.

De podcast neemt je mee in nut en noodzaak van het prenataal huisbezoek, de daarvoor benodigde samenwerking in de gemeente, zowel met het wijkteam als met de andere betrokken professionals uit de verschillende domeinen.

Daarnaast geeft het een beeld van de mogelijke follow up en wat die voor de zwangere kan betekenen. In de podcast worden de flexibele kraamzorg en Stevig Ouderschap genoemd. Beiden kunnen een mogelijk vervolgstap zijn van een prenataal huisbezoek. Het vervolgaanbod wordt altijd met de zwangere besproken en ook hier beslist de zwangere zelf of ze gebruik maakt van het vervolgaanbod.

Situatie Geleen

In de podcast wordt een kijkje in de praktijk van het prenatale huisbezoek gegeven, maar ook hoe Limburg een kansrijke start vormgeeft en haar inwoners op maat ondersteunt. Zo wordt de proeftuin ‘eigen bijdrage kraamzorg’ genoemd, die specifiek in Limburg wordt uitgevoerd. In de podcast wordt ook het spinnenweb ‘positieve gezondheid’ genoemd. Dit in het verlengde van de inzet van Limburg op Limburg Positief Gezond.

Lees en kijk tips

Voor meer informatie over het vervolgaanbod en de samenwerking in de praktijk: zie de handreikingprenataal huisbezoek door de jgz: en wat dit vraagt van de praktijk en samenwerking rond en met zwangeren’, die het NCJ heeft opgesteld.

Bekijk ook het webinarWorkshop en hulpmiddelen prenataal huisbezoek JGZ’ uit juni 2022 terug.