Webinar: Nieuwe online zorgpadentool voor eerste duizend dagen

De eerste duizend dagen in het leven van een kind hebben veel effect op de gezondheid - nu en later. Daarom is het belangrijk dat professionals snel hulp inschakelen wanneer een (aanstaande) ouder ondersteuning nodig heeft. Zorgpaden laten zien naar wie je lokaal kunt doorverwijzen voor welke hulp. Om in de beperkte tijd die professionals hebben snel de juiste ondersteuning binnen een gemeente te vinden, hebben we de online zorgpadentool ontwikkeld. Op dinsdag 24 mei 2022 12.00-13.30 laten we gemeenten zien hoe de zorgpadentool werkt en hoe zij deze kunnen vullen.

We kunnen gezondheidsverschillen voorkomen door op tijd passende zorg en ondersteuning te bieden. Op tijd begint vroeg:  al tijdens de zwangerschap begint het werken aan een goede gezondheid. Maar hoe je een (aanstaande) ouder met een zorgvraag het beste helpt, verschilt per gemeente. In elke gemeente zijn er namelijk andere zorgverleners, ondersteuners, samenwerkingsafspraken en contactpersonen.

Om professionals te helpen bij het vinden van de juiste ondersteuning binnen een gemeente, hebben we de online zorgpadentool ontwikkeld. Dat deden we vanuit het Kansrijke Start programma, in opdracht van VWS. In de tool kan elke gemeente, als zogenaamde ‘key user’, per thema de beschikbare ondersteuning en verwijsinformatie invullen (in de eigen gemeente). Tijdens de webinar leer je als key user hoe je de zorgpadentool kunt gebruiken. Ook lopen we door de stappen voor het invullen van de variabelen door de beleidsadviseur van de gemeente.

Voor wie?

Tijdens het webinar zullen we dit hulpmiddel uitleggen aan de key-users van de zorgpaden tool. Dat zijn de gemeenten die deze tool gaan invullen. Zij leren hoe ze de tool kunnen invullen en bijhouden.

Aanmelden Webinar: Nieuwe zorgpaden voor gezonde eerste duizend dagen 24 mei 2022