MKBA Rapport en Factsheet Integrale GezinsPoli medisch en sociaal domein

Het HagaZiekenhuis/Juliana Kinderziekenhuis en gemeente Den Haag hebben in 2021 een indicatieve maatschappelijke kosten en batenanalyse (MKBA) uitgevoerd over een Integrale GezinsPoli tussen medisch en sociaal domein: hoe - en in hoeverre - loont de samenwerking tussen professionals uit medische, sociale en informele hoek op integrale poliklinieken voor en na de geboorte (tot 3 jaar)?

Wat blijkt is dat korte lijnen tussen professionals uit het medisch en sociaal domein en de inzet van informele steun op de poliklinieken naar verwachting zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin lonen:

  • Preventief: (aanstaande) gezinnen verwachten eerder, beter en meer integraal geholpen te worden door professionals uit medisch en sociaal domein. De gezondheid van de populatie en de ervaren kwaliteit van hulpverlening verbeteren hierdoor naar verwachting.
  • Empowerment: het (aanstaande) gezin wordt naar verwachting meer in haar kracht gezet door oog te hebben voor alles wat speelt in het gezin en waar nodig het eigen netwerk of andere hulp (formeel/ informeel) in te zetten.
  • Werkplezier: professionals verwachten meer voldoening uit hun werk te halen.
  • Kosten: de verwachting is dat de kosten zowel voor gemeenten, ziekenhuizen als zorgverzekeraars afnemen doordat professionals doelmatiger en doeltreffender worden ingezet rond (aanstaande) gezinnen met een medische én sociale kwetsbaarheid en problematiek minder vaak escaleert.

Het HagaZiekenhuis/ Juliana Kinderziekenhuis en gemeente Den Haag pakken door op hun huidige samenwerking en starten een pilot met de betrokken partijen om te ervaren op welke manier de Integrale GezinsPoli in de praktijk het meeste meerwaarde voor alle betrokkenen heeft.