Integraal geboortedossier maakt zorg voor zwangere vrouw veiliger

Delft, 25 november 2021. Het Reinier de Graaf heeft als eerste ziekenhuis in Nederland een integraal geboortedossier geïntroduceerd met een koppeling tussen eerste en tweedelijns systemen. Met deze PeriHub-methode, die is ontwikkeld door perinatologie.nl, wordt integraal gewerkt met een regio-overstijgend dossier van de cliënt. Hiermee kunnen zorgverleners van het Verloskundig Samenwerkingsverband Reinier (VSV Reinier), realtime en zonder vertraging toegang krijgen tot belangrijke informatie van de zwangere en de baby. Deze innovatieve gegevensuitwisseling vergroot de efficiëntie en veiligheid van zorg voor zwangere vrouwen in de regio Delft.

PeriHub-methode

Met het integrale geboortedossier kunnen alle betrokken zorgprofessionals de gegevens van de zwangere vrouw realtime, in hun eigen systeem inzien, mits zij daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Via de PeriHub worden de diverse systemen gekoppeld. Zo kunnen zwangeren vanuit zwangerenportaal.nl hun eigen gegevens inzien en de hulpverleners bekijken de informatie vanuit hun softwaresystemen. Een zogenaamde viewer voegt gegevens samen en laat zien wie, welke onderzoeken heeft gedaan, wat de uitslagen zijn en wat er precies met de zwangere vrouw is besproken. Gegevens zoals echo’s, groeicurves van de baby en medische informatie, worden realtime getoond vanuit de bron. Zo is het dossier altijd compleet en weet iedereen hoe te handelen.

Gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen, neonatologen en kraamverzorgenden van het Verloskundige Samenwerkingsverband Reinier zijn enthousiast over het integraal geboortedossier. Lindy Santegoets, gynaecoloog in het Reinier de Graaf ziekenhuis. “In acute situaties, kunnen we nu veel sneller handelen omdat we op elk moment direct toegang hebben tot de meest recente medische situatie van de zwangere. Papieren overdrachten zijn met ons integrale geboortedossier verleden tijd. En dat is echt een stap vooruit in onze integrale geboortezorg, waarbij we samen met onze zorgpartners de beste zorg aan onze patiënten willen bieden.“

Zorg voor zwangere vrouw centraal

In de regio Delft werken verloskundigen in de eerste lijn al nauw samen met verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen in de tweede lijn. “Een integraal geboortedossier helpt tijdens een multidisciplinair overleg”, aldus verloskundige Arjenne Hoeksema van praktijk Delvi. “Het geeft een zwangere vrouw vertrouwen wanneer iedereen op de hoogte is van haar situatie. Alle medische gegevens zijn direct inzichtelijk voor iedereen. Zo kunnen we zien welke controles al gedaan zijn en welke zorg zij nog nodig heeft. Ze hoeft niet steeds opnieuw haar verhaal te doen. Het integraal geboortedossier versterkt de verbinding tussen alle betrokken zorgverleners. Dit vergroot de kwaliteit van zorg aan de zwangere vrouw en haar ongeboren kind.”

Een open platform

Het integrale geboortedossier wordt mogelijk gemaakt via perinatologie.nl. Dit is een open platform voor samenwerking in de geboortezorg. Via het platform worden koppelingen gemaakt tussen eerste, tweede en derde lijnszorgsystemen. Een integraal geboortedossier via perinatologie.nl voldoet aan de huidige privacywetgeving. De patiënt bepaalt zelf wie toestemming heeft tot haar dossier.

Aansluiting landelijke ontwikkelingen

Met VIPP Babyconnect, landelijk versnellingsprogramma voor veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg, wordt toegewerkt naar oplossingen voor dit open platform waarmee het in de toekomst ook gaat voldoen aan de kaders van het Framework voor gegevensuitwisseling in de geboortezorg, gesteld door VWS.