Meertaligheid als kans!

Handboek voor professionals: hoe ouders te adviseren over meertalig opvoeden

Om professionals te ondersteunen in hun gesprek met ouders van meertalige kinderen is een handboek ontwikkeld. Het is geschreven door twee taaldeskundigen (logopedisten) die in Zaanstad werkzaam zijn. Zij schreven dit in opdracht van het PACT. Het PACT is de samenwerking van maatschappelijke organisaties voor de ontwikkeling van de wijken Poelenburg-Peldersveld in Zaanstad. In deze wijken heeft meer dan 60% van de bewoners een migratieachtergrond.

Steeds meer kinderen in Nederland, zeker in de grotere steden, groeien op in gezinnen waar meerdere talen worden gesproken. Wat kunnen ouders doen om de meertalige ontwikkeling van hun kind optimaal te stimuleren? Veel professionals weten niet altijd wat ze ouders van meertalige kinderen moeten adviseren.

Wetenschappers geven aan: de taalontwikkeling van een kind komt het beste op gang als ouders zo vroeg mogelijk en zo veel mogelijk met hun kind praten, in de taal die zij zelf het beste beheersen. In die taal kennen ze de meeste woorden en kunnen ze hun gevoelens het beste uitdrukken. Dat is goed voor de taalontwikkeling van een kind.

In het handboek staan acht adviezen aan ouders van meertalige kinderen. De uitleg bij elk advies is zo geschreven dat het goed over te brengen is op ouders voor wie het Nederlands niet hun beste taal is. Ouders krijgen het advies om vooral in hun beste taal te praten met hun kind, om dat zoveel mogelijk te doen (ook liedjes zingen, verhaaltjes vertellen en voorlezen). En daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen, als de baby nog in de buik zit.

Ouders krijgen  ook het advies om hun kind zo vroeg mogelijk ook met het Nederlands in aanraking te brengen, op de peuterspeelzaal en met Nederlandstalige digitale prentenboeken en filmpjes. En ze krijgen het advies om zelf het Nederlands goed te leren, zodat zij goed over de ontwikkeling van hun kind kunnen praten met professionals die met hun kind werken: op het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, op school.

Het handboek is in PDF vorm vrij beschikbaar en te gebruiken: Kinderen die meertalig opgroeien;  Handboek voor professionals (Downloads - Pact Poelenburg (pactpp.nl).

Bij gebruik graag de bron vermelden (zie in de colofon). Papieren exemplaren zijn te bestellen bij t.wielaart@zaanstad.nl. De kostprijs is €2,00 per exemplaar, excl. verzendkosten. Wilt u meer weten over hoe het handboek tot stand is gekomen en welke stappen het PACT daarvoor heeft ondernomen, neemt u dan contact op met Frieda Both, f.both@zaanstad.nl of Najat Benayad n.benayad@zaanstad.nl