Groepszorg volgens Centering-principes tijdens de eerste 1000 dagen in 7 landen

Binnen het project GroupCare1000 implementeert en onderzoekt TNO groepszorg volgens de Centering-principes voor zwangeren en jonge ouders in zeven landen. Het doel is verbetering van gezondheid en welzijn van jonge moeders en baby’s uit kwetsbare bevolkingsgroepen in Ghana, Zuid-Afrika, Suriname, Kosovo, België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Bekijk animatie ‘Group care for the first 1000 days’  

Beeld: ©GroupCare1000

Bewezen effecten van groepszorg

Bij groepszorg volgens de Centering-principes krijgen (toekomstige) moeders behalve de individuele medische controles begeleiding in groepen van acht tot twaalf vrouwen. Hier gaan de deelnemers met elkaar in gesprek, delen hun ervaringen en leren zo van elkaar. Dit leidt tot:

• Minder vroeggeboorten

• Minder baby’s met een laag geboortegewicht

• Hogere scores op het gebied van geestelijke gezondheid

• Meer en langer borstvoeding

• Meer tevredenheid met de zorg

Deze positieve uitkomsten waren vooral sterk bij vrouwen uit achtergestelde bevolkingsgroepen.

Verbetering van kwaliteit van zorg noodzakelijk

Om de vermijdbare moeder- en babysterfte in de zeven landen terug te dringen, is verbetering noodzakelijk van de kwaliteit van zwangerschapszorg en gezondheidszorg voor moeder en kind. Ook moeten vrouwen uit kwetsbare bevolkingsgroepen in deze landen meer toegang hebben tot kraam- en kindergezondheidszorg. Groepszorg volgens de Centering-principes is een betere en laagdrempelige vorm van gezondheidszorg voor zwangeren en jonge ouders. TNO gaat nu samen met haar partners in de zeven landen, per land een strategie ontwikkelen om van groepszorg een standaard model van zorg te maken.

Goedgekeurd EU-project

Ondanks de successen is groepszorg volgens Centering-principes nog geen standaard in het gezondheidszorgsysteem. De WHO benadrukte groepszorg als een veelbelovend model om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, maar noemde verder onderzoek essentieel om het model op een haalbare en duurzame manier te implementeren. Daarom keurde de EU dit project van TNO goed om groepszorg te implementeren in kwetsbare bevolkingsgroepen in Ghana, Zuid-Afrika, Suriname, Kosovo, België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De belangrijkste resultaten voor het vierjarige project

Voor elk van de zeven landen een afzonderlijke blauwdruk voor duurzame implementatie van groepszorg volgens de Centering-methodiek

• Een Implementatiestrategie Toolbox

• Een open-access-database met geanonimiseerde gegevens ter beschikking van de onderzoeksgemeenschap

De resultaten van GroupCare1000 worden verwacht in 2024. Bekijk de website van GroupCare1000. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen Eline Vlasblom van TNO.