De nieuwsbrief van september is verschenen: Ook in 2022 investeren in een Kansrijke Start!

Beeld: ©Levien Willemse

Kansrijke Start staat ook in 2022 nog hoog op de agenda. Volgend jaar wordt namelijk 7 miljoen euro geïnvesteerd in het programma Kansrijke Start. Nu de formatie van een nieuw kabinet nog niet rond is, zitten we in een tussenfase wat betreft het actieprogramma Kansrijke Start. Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft zich hard gemaakt om in deze tussenfase toch iets te kunnen betekenen richting de gemeenten die zich inzetten om gezinnen in een kwetsbare situatie beter te ondersteunen gedurende de eerste 1000 dagen van hun kind. We zijn verheugd om te melden dat alle 275 gemeenten die gebruik maken van de impuls Kansrijke Start een extra 4e jaar impulsmiddelen kunnen ontvangen. Op welke manier u deze middelen als lokale coalitie kunt ontvangen daar wordt nu aan gewerkt. Naast de lokale impulsgelden blijven we ook investeren in het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start bij Pharos en het programma Kansrijke Ontmoetingen, zodat gemeenten en professionals ook daar een beroep op kunnen blijven doen.

In deze nieuwsbrief kunt u het vierde deel van de web serie ‘Aan tafel met’ bekijken waarin Hilke Grootelaar in gesprek gaat met Elle Struijf, projectleider bij het NCJ en betrokken bij de ontwikkeling van de handreiking ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’. Elle vertelt uitvoerig over de handreiking en wat voor invloed dit heeft op de samenwerking tussen betrokkenen partijen. De handreiking wordt binnenkort via de website van het NCJ en Kansrijke Start gepubliceerd. Verder leest u over de overhandiging die vandaag heeft plaatsgevonden van het boek Sociale Verloskunde tijdens het congres sociale verloskunde in Rotterdam. Pharos publiceert twee nieuwe themadocumenten die voor lokale coalities of organisaties die met Kansrijke Start aan de slag zijn relevant zijn om te raadplegen. Dit en meer leest u in de nieuwsbrief van september. Bekijk de nieuwsbrief.