Te weinig aandacht voor kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking

Er is nog te weinig aandacht voor kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking die zelf geen verstandelijke beperking hebben. Dat is zorgwekkend, want opgroeien in een gezin met een kwetsbaarheid kan een grote negatieve invloed hebben op de kansen van kinderen om veilig, gezond en kansrijk op te groeien.

Volwassen kinderen van verstandelijk beperkte ouders (KVBO) vertellen vaak dat er in hun jeugd te weinig aandacht voor hen was. Velen spreken over de eenzaamheid die ze in hun jeugd ervaren hebben. Als er al hulpverlening in het gezin was, richtte de aandacht zich vooral op de ouders. Dit heeft onder andere te maken met een tekort aan kennis over de problemen en signalen van deze kinderen en een tekort aan ondersteuningsaanbod. Verschillende praktijkorganisaties, kennisinstituten en ervaringsdeskundigen met kennis van gezinnen met deze kwetsbaarheid hebben in 2020 de Denktank KVBO opgericht. Eén van de doelstellingen van deze denktank is aandacht genereren voor de KVBO omdat deze kinderen momenteel te weinig ‘gezien’ worden en ze krijgen daardoor niet de ondersteuning die ze nodig hebben.

Hoe kunnen we deze kinderen beter in beeld krijgen en ondersteunen?

In samenwerking met Denktank KVBO en in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil het Trimbos-instituut hier verandering in brengen. Samen met een expertgroep van ervaringsdeskundigen en (L)VB-professionals maken we een overzicht van de beschikbare kennis én evalueren we bij welke organisatie deze kennis ondergebracht moet worden. Ook willen we onder KVBO inventariseren welke informatie over hun opvoedsituatie hen heeft geholpen of had kunnen helpen, in welke vorm en op welke manier. Daarnaast maken we een overzicht van activiteiten die nodig zijn om verschillende professionals meer handvatten te geven bij het signaleren en ondersteunen van KVBO.

Help ook mee

Werkt u in de verstandelijke gehandicaptenzorg, het sociaal domein (bijvoorbeeld wijkteam, huisarts, POH, Jeugdgezondheidszorg, Ouder- en Kindcentrum, schuldhulpverlening en wijkagent) of onderwijs (inclusief kinderopvang en voorschool)? Help dan mee om deze kinderen in beeld te krijgen en te voorzien van de juiste ondersteuning. Dit doet u door het invullen van onze vragenlijst.

Bekijk de blog en de vragenlijst

De Denktank KVBO bestaat uit: belangenvereniging Sien, Landelijk Kenniscentrum LVB, Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Vilans, William Schrikker Stichting en Cordaan / Expertisecentrum Kinderwens en Ouderschap & Kennisnetwerk Seksualiteit.