Betrokken Vaderschap in de eerste duizend dagen

Tot diep in de jaren tachtig van de vorige eeuw waren vaders zo goed als afwezig in wetenschappelijk onderzoek en in boeken en artikelen over opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Een van de verklaringen was dat mannen destijds vooral gezien werden als kostwinner. De mannenemancipatie is inmiddels zo’n dertig jaar aan de gang. Mannen mogen zich zorgzamer en kwetsbaarder tonen en zijn vaker betrokken bij de opvoeding. Maar…. Er gebeurt nog niet zo heel veel op dit terrein en de stappen die gezet worden, zijn klein. Tijd voor verandering en versnelling! Pharos organiseerde op 16 september jl. om deze reden het webinar ‘Vaderschap in de eerste 1000 dagen’.
 

Beeld: ©Pharos

Tessa Roseboom, hoogleraar ‘Ontwikkeling en Gezondheid’ aan de Universiteit van Amsterdam en vurig pleitbezorger van betrokken vaderschap beet het spits af met een bijdrage waarin zij alle betrokkenen bij de eerste duizend dagen (van gemeenten tot zorgverleners) oproept meer aandacht aan de vaders te besteden. Ook Bernard Schlimbach en Christa Hoeksema, respectievelijk van het Platform betrokken vaderschap in Groningen en Kansrijke Start Groningen ondersteunden het verhaal van Tessa en lieten zien hoe zij in Groningen al echt stappen hebben gezet en samenwerken. Abdellah Mehraz, directeur van Trias Pedagogica vertelde hoe hij met migrantenvaders, voor wie veel onderwerpen onwennig en soms zelfs taboe zijn, in gesprek gaat over het thema vaderschap in de eerste duizend dagen. Melvin Kolf, vertelde vervolgens over het gemis van een betrokken vader en hoe hij op basis van dat voorbeeld het nu beter probeert te doen voor zijn eigen kinderen. Tot slot kwamen de gemeenten Heerlen en Zaanstad aan het woord om te vertellen over hun projecten gericht op vaders. Het was een mooi afwisselend programma waarin wetenschap, beleid en praktijk om beurten aan bod kwamen.

Een videocompilatie van de bijeenkomst volgt. Voor nu is de oproep aan alle coalities om het onderwerp vaderschap op te nemen in de aanpak en om na te denken hoe vaders meer betrokken kunnen worden bij het bevorderen van een kansrijke start van hun kinderen.

Kijk voor meer informatie ook op www.pharos.nl/vaderschap