Aan tafel met Elle Struijf - In gesprek over de handreiking prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg

Op 22 juni 2021 heeft de Tweede Kamer de wijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen waarin staat dat alle gemeenten een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie moeten aanbieden. Momenteel ligt het wetsvoorstel ter behandeling in de Eerste Kamer. Nadat het wetsvoorstel door de Eerste Kamer is aangenomen, ondertekend is door de Koning en de minister van VWS en is gepubliceerd in het Staatsblad, kan de wet ingaan. Naar verwachting is de ingangsdatum 1 januari 2022. Voor het prenatale huisbezoek door de JGZ wordt jaarlijks een budget van 5,3 miljoen euro in het gemeentefonds gestort.
 

Momenteel biedt een aantal gemeenten al een prenataal huisbezoek door de JGZ aan. Met de wetswijziging wordt ervoor gezorgd dat alle gemeenten in Nederland het huisbezoek vanaf 2022 gaan aanbieden. Concreet betekent de wetswijziging dat de jeugdverpleegkundige al vroeg in de zwangerschap, na signalering door de verloskundig zorgverlener, hulp en ondersteuning kan bieden aan zwangeren en hun gezinnen in een kwetsbare situatie. Hierbij staat voorop dat het prenatale huisbezoek op basis van vrijwilligheid is. Waarom de JGZ? De jeugdverpleegkundige kent het sociale domein en heeft de benodigde expertise om een zwangere en haar gezin in een kwetsbare situatie te begeleiden of eventueel door te verwijzen. Ook kan er zo voor de geboorte al het vertrouwen worden opgebouwd met de (aanstaande) ouders en kan er continuïteit worden geboden.

Beeld: ©Elle Struijf

Om handvatten voor de uitvoering van het wetsvoorstel te geven, heeft het ministerie van VWS aan het NCJ de opdracht gegeven een handreiking te ontwikkelen. Deze handreiking is bedoeld voor alle, bij het prenataal huisbezoek door de JGZ, betrokken partijen. Elle Struijf van het NCJ is de projectleider.
In de vierde serie van ‘Aan tafel met – In gesprek over Kansrijke Start’ spreekt Hilke Grootelaar met Elle Struijf. Elle is in het verleden werkzaam geweest als consultatiebureau- arts in Drenthe, als directeur bij Evean Jeugdgezondheidszorg en als beleidsmedewerker bij GGD Hollands Noorden. Elle is sinds 2016 werkzaam als adviseur bij het NCJ en betrokken bij de ontwikkeling en het onderzoek naar VoorZorg en verschillende andere programma’s en initiatieven rondom Kansrijke Start. De handreiking wordt dit najaar gepubliceerd via de website van het NCJ en Kansrijke Start. Ook zal de handreiking (digitaal) worden verspreid via de landelijke vertegenwoordigers van betrokken partijen bij dit wetsvoorstel en handreiking.

Wilt u weten wat het wetsvoorstel inhoudt en hoe de handreiking hiervoor de nodige handvatten biedt. Bekijk hieronder het interview.