Veilig praten over veiligheid met kinderen

‘Had ik het maar geweten.
Dat het kon stoppen,
Dat ik niet hoefde te doen alsof
Ik het kon vergeten.
Geweten bij wie ik aan kon kloppen.’

Beeld: ©Programma icoon Geweld hoort nergens thuis

120.000 kinderen

Jaarlijks worden naar schatting 120.000 kinderen in Nederland slachtoffer van kindermishandeling. Kindermishandeling kent vele verschijningsvormen, bijvoorbeeld het  slachtoffer of getuige worden van fysiek, seksueel of psychologisch geweld of emotionele verwaarlozing. Niet zelden ervaren kinderen daar hun leven lang negatieve gevolgen van. Maar liefst de helft van de volwassenen die huiselijk geweld meemaakt, was als kind slachtoffer van kindermishandeling.

Het gesprek heeft invloed

Het lukt ouders in Nederland de afgelopen jaren steeds vaker om kindermishandeling thuis te stoppen, dankzij verbeteringen in professionele hulp en ondersteuning. Maar om de cirkel van geweld te doorbreken is allereerst nodig dat we veilig kunnen praten over onveiligheid. Dat geldt ook voor kinderen. Praten over thuis, zonder te oordelen, maakt mogelijk dat kinderen en ouders die kampen met frustraties, onmacht, spanningen en/of onveiligheid in huis de juiste steun of hulp krijgen om samen het geweld structureel te stoppen.

Handvatten voor scholen en gemeenten

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. De gids ‘Ieder kind geïnformeerd’ geeft handvatten voor scholen en gemeenten om op scholen het gesprek met kinderen hierover mogelijk te maken, en is gemaakt op basis van ervaringen van slachtoffers uit het verleden en wetenschappelijke inzichten. Download de gids 'Ieder kind geïnformeerd voor scholen en gemeenten'.

De podcast die is opgenomen op Sterrenschool de Ruimte in Almere is via deze link te beluisteren.

Neem voor meer informatie contact op met info@geweldnergensthuis.nl