Ontwerpen vanuit de beleefwereld van moeders in kwetsbare situaties

Team:  Mijke Smit, Britt Myren, Saskia Mourik, Yvonne Friggen & Bo Wong

In november 2020 won het team “Serious Avatar” met hun pitch tijdens het landelijk event Samen Toekomst Maken. Dit is georganiseerd in het kader van het landelijke programma Kansrijke Start. Het team pitchte een nieuw innovatief concept ten behoeve van zwangere vrouwen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Dit hebben zij ontwikkeld tijdens de hackathon die eerder dat jaar georganiseerd werd door Garage2020 Leiden. Dankzij de financiële bijdrage vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben zij een onderzoek-en ontwerptraject gestart naar de behoefte van deze doelgroep en naar methoden hoe zij deze doelgroep kunnen bereiken. Dit deden zij in samenwerking met Garage2020 en PLNT Leiden. Op 20 mei 2021 pitchen zij opnieuw hun concept, waarbij iedereen die nieuwsgierig is online mee kan kijken!

Een belangrijk onderdeel van ons huidige onderzoek waren de gesprekken met zorg- en hulpverleners, bestaande oplossingen voor de doelgroep en moeders uit de doelgroep. Het ontwerpproces begint met het empathiseren met de doelgroep. Er zijn interviews gehouden en bezoeken gebracht aan een tienermoederhuis en een instelling voor moeders met LVB; en aannames getoetst in het speciaal onderwijs (16 jaar en ouder) en in een expertmeeting. Wij ondervonden dat gevolgen van onveilige hechting en emotieregulatie generationeel als een rode draad door het leven van de doelgroep loopt. De meeste winst is te behalen wanneer we daar op een geheel nieuwe wijze ondersteuning in kunnen bieden.

Beeld: ©Tijdens één van de bezoeken van Garage2020 bij moeders tijdens het onderzoek-en ontwerptraject

De eigen gehechtheid van de doelgroep heeft invloed heeft op hun zelfbeeld, kijk op de wereld en zelfredzaamheid. Deze factoren kunnen hen weer in bepaalde kwetsbare situaties brengen. Om deze cirkel te doorbreken willen wij ons richten op hechting. Om ouders te kunnen bereiken wil je hen ‘empoweren’ door hun grootste drijfveer: je kindje geven wat je zelf nooit hebt gehad. Wij bemerkten dat veel ouders die geen contact hebben met zorg- en hulpverleners tussen tussen wal en schip vallen, terwijl zij ook extra tools kunnen gebruiken. Veel bestaande oplossingen en ondersteuning worden pas ingezet als er daadwerkelijk iets niet goed gaat. Daarom zal onze oplossing op een laagdrempelige wijze en via positiviteit een ingang moeten vinden om aan hechting te werken. Zonder dat ouders zich daar bewust van zijn. Wat onze oplossing uniek maakt is we eerst werken aan het creëren van beschikbaarheid van de ouder. Dit is mogelijk door met een kalm brein de interactie met het kind aan te gaan, waardoor de  signalen die het kind de ouder geeft daadwerkelijk gezien en gehoord worden. Door de wisselwerking tussen het begrijpen van de emoties van je kind en jezelf als ouder, kan er een bewuste connectie gemaakt worden tussen ouder en kind.

Meldt u aan voor de pitch

Als u passie heeft voor moederschap en ouders die zich in kwetsbare posities bevinden, laat u dan inspireren tijdens onze pitch op 20 mei. Dan kunt u ontdekken hoe een ontwerp vanuit de beleefwereld van moeders in kwetsbare situaties eruit ziet. Bent u nieuwsgierig? Stuur dan een email naar mijke@garage2020.nl en ontvang de online link.