De nieuwsbrief van februari 2021 is verschenen: Van start met de campagne Mamaliefde en Papaliefde is

Eerder deze maand heeft u al een extra nieuwsbrief van ons mogen ontvangen met het bericht dat we van start zijn gegaan met de campagne ‘Mamaliefde en Papaliefde is’. In deze nieuwsbrief van februari besteden we nogmaals aandacht aan de campagne. We roepen lokale coalities, organisaties en professionals op om gebruik te maken van de online toolkit en om de campagne posters en flyers te bestellen. Ook presenteren we de animatiefilm ‘Belang van een lokale coalitie Kansrijke Start’ en vragen we om deze binnen uw eigen coalitie te verspreiden.

We besteden ook aandacht aan het onderzoek dat in opdracht van VWS is uitgevoerd bij  eerstelijns verloskundigen, jeugdartsen en –verpleegkundigen rondom signalering. Zij spelen een cruciale rol bij het signaleren van niet-medische risicofactoren van kwetsbaarheid in de eerste 1000 dagen van het leven van een kind. In deze nieuwsbrief leest u meer over het onderzoek en de resultaten van het rapport ‘Drijfveren, obstakels en kansrijke aanknopingspunten bij het signaleren van kwetsbare gezinnen’. Ook geven we u een update rondom het wetsvoorstel prenataal huisbezoek door de JGZ en leest u meer over de start van het ondersteuningsprogramma Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start.

In de nieuwsbrief staat verder een mooi voorbeeld van de Haagse Kansrijke Start. En we spreken met Anneke Dantuma, directeur van MijnKind.online, over het succes van de digitale omgeving MijnKind.online.

Bekijk de nieuwsbrief

©-