Ondersteuningsprogramma Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start van start

Binnen Kansrijke Start bestaat er behoefte aan ondersteuning van de lokale coalities bij het vormgeven van hun lokale monitoring. In 2021 zal het RIVM deze ondersteuning bieden waarbij het delen van goede voorbeelden en leren van elkaar centraal staat. Dit kan bijdragen aan het verder vormgeven van de lokale activiteiten rondom Kansrijke Start.

©RIVM

Ontwikkelen van een lokale indicatorenset

Het eerste thema is het ontwikkelen van een lokale indicatorenset Kansrijke Start. Hierbij wordt door betrokkenen bij Kansrijke Start, uit zowel praktijk, beleid als wetenschap, bepaald welke indicatoren van belang zijn om de lokale invoering  van Kansrijke Start te monitoren en in hoeverre de indicatoren zich in de juiste richting ontwikkelen. De indicatorenset kan gebruikt worden als startpunt van gesprek over wat er speelt binnen de gemeente en welke ontwikkeling zichtbaar is. Dit kan bijdragen aan het verder vormgeven van de lokale activiteiten rondom Kansrijke Start.  

Wil je bijdragen aan de ontwikkeling van deze indicatorenset of ken je iemand uit je gemeente die affiniteit of ervaring heeft met monitoren/indicatoren: meld je vóór 1 maart aan bij Inge Boesveld.

Ook aandacht voor andere ondersteuningsbehoeften

Andere thema’s waar het komend jaar in ieder geval aandacht aan zal worden besteed zijn het inzicht krijgen in kwetsbaarheid (hoe groot is het probleem in onze gemeente nu eigenlijk?) en de vindbaarheid van gegevens (sommige cijfers zijn er wel maar zijn niet voor iedereen bruikbaar of inzichtelijk). Ook zal aandacht besteed worden aan datavisualisatie (hoe presenteer ik gegevens op een aansprekende manier, passend bij verschillende doelgroepen) en het monitoren van de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein. Opgedane inzichten, ontwikkelde producten etc. uit de thema’s zullen vervolgens voor iedereen toegankelijk gemaakt worden, in de vorm van bijvoorbeeld een document of digitale wegwijzer dat continu wordt aangepast en aangevuld.

Meer informatie

De onderwerpen en data van de thema bijeenkomsten worden onder andere via deze nieuwsbrief gecommuniceerd. Wil je op de hoogte gehouden worden of meer informatie? Stuur een mail naar Inge Boesveld