Nieuwe campagne VWS wil stress rond zwangerschap verminderen

Praten over problemen vergroot kans op goede start kind

DEN HAAG – Met de nieuwe campagne ‘Mamaliefde is…’ wil staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) helpen om stress onder aanstaande moeders tijdens en na hun zwangerschap te verminderen. Door moeders en vaders op te roepen om zorgen rondom bijvoorbeeld financiën, relatie en wonen met hun zorgverlener te bespreken, wordt de kans op een goede start van hun kind vergroot. De tijd vlak voor de conceptie tot het tweede levensjaar is cruciaal voor zowel de fysieke als mentale gezondheid in het latere leven van het kind. Stress kan ouders belemmeren warmte en genegenheid te geven en adequaat te reageren op wat hun kindje nodig heeft.

Beeld: ©Roorda

Stress uit de taboesfeer

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): “Niets is zo sterk als de liefde van een ouder voor een kind. Tegelijkertijd kan zo’n grote verandering ook bijdragen aan stress, bijvoorbeeld over geld of waar je woont. Deze nieuwe campagne biedt een helpende hand om van die stress af te komen door het uit de taboesfeer te halen. Hou je zorgen niet voor je maar praat erover bij de huisarts, de verloskundige, de jeugdgezondheidszorg of een andere hulpverlener. Zodat je een handje geholpen kunt worden en met zo min mogelijk stress een goede start kunt maken met je kind in die belangrijke eerste jaren van het leven.”

Meer rust en structuur

De campagne is onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start. Door met bijvoorbeeld een verloskundige, kraamzorg, huisarts, consultatiebureau of wijkteam te praten over problemen kunnen moeders en vaders meer rust en structuur in hun leven brengen. Zorgverleners kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van de problemen en helpen bij het inschakelen van de juiste hulp voor bijvoorbeeld het onder controle krijgen van schulden, het aanvragen van urgentie voor een woning, het krijgen van huishoudelijke hulp, begeleiding bij de zwangerschap of opvoedkundige ondersteuning.

Eerste 1000 dagen cruciaal

De eerste 1000 dagen van een kind (voor de conceptie tot het 2e levensjaar) zijn cruciaal voor diens gezondheid op latere leeftijd. Een baby die de eerste 1000 dagen blootstaat aan stress, rook, slechte voeding of andere risicofactoren, begint met een achterstand aan zijn of haar leven. Dat heeft grote invloed op de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling.

Actieprogramma Kansrijke Start

In 2018 heeft het ministerie van VWS het landelijk actieprogramma Kansrijke Start geïntroduceerd. Daarbinnen hebben de Rijksoverheid, gemeenten, geboorte- en jeugdgezondheidszorg, volwassen-ggz, welzijnswerk, wijkteams en andere betrokkenen de handen ineengeslagen om zoveel mogelijk kinderen een kansrijke start te geven. Het programma werkt aan betere zorg en ondersteuning voor gezinnen in een kwetsbare situatie met problemen als armoede, schulden of een taalachterstand. Door deze kwetsbaarheid zo vroeg mogelijk te signaleren, kunnen ouders tijdig worden ondersteund. Inmiddels wordt al in 275 gemeenten gebouwd aan een lokale coalitie Kansrijke Start.

Mamaliefde is…

Er is geen liefde zo sterk als die van een ouder voor een kind. En alles dat je voor je baby of kind doet komt voort uit die liefde. Dingen die vanzelfsprekend zijn, zoals elke dag knuffelen. Maar ook dingen die niet makkelijk zijn, zoals je geld- of relatiezorgen bespreken. Je doet het uit mamaliefde of papaliefde. Zodat jouw stress afneemt en jouw kindje daardoor een betere start maakt. De nieuwe campagne focust zich vooral op stress tijdens en na de zwangerschap. De doelgroep bestaat voornamelijk uit ouders tussen de 18 en 40 jaar in een kwetsbare situatie en die zorgen hebben. Tijdens de campagne worden communicatiematerialen via een online toolkit verspreid onder lokale coalities, zoals video’s met ervaringsverhalen, beelden en teksten die op social media gedeeld kunnen worden en materialen zoals posters en flyers voor wachtkamers van betrokken organisaties. Doel is (aanstaande) ouders aan te zetten om over hun zorgen te praten met hun zorgverlener. Op een speciaal YouTube-kanaal  worden verhalen getoond van ouders en moeders over het gesprek dat ze zijn aangegaan met hun zorgverlener.

(Een baby.)

SANELLA: Als alleenstaande moeder met vier kinderen is het soms behoorlijk pittig.
Dus ik wilde graag hulp daarvoor krijgen.
Dat is vies, hè?

(Wijkcoach)

MARTINE: Ja, we merken dat jonge ouders het lastig vinden om hulp te vragen.
Ik denk dat iedereen dat ook herkent.
Je wilt gewoon een goede moeder zijn, een goede vader en 'dat kan ik zelf wel'.
En er zijn eigenlijk heel veel mogelijkheden waarop iemand hulp kan krijgen maar je moet het wel zelf vragen.
Ja.
Wij gaan altijd op huisbezoek.
En het is niet de bedoeling dat wij als hulpverlener nou dingen gaan oplossen.
We kijken vooral samen: wat is jouw kracht?
Wat kun jij zelf of wat kan jouw netwerk?

(De kinderen spelen een spelletje.)

Sanella kwam bij ons met verschillende vragen.
Ze is een alleenstaande moeder met vier kinderen en ze gaf heel mooi aan ja, sommige dingen heb ik gewoon even hulp bij nodig.
Of doe je dat 's avonds?
O, nee, dan is het helemaal goed.
Ik werk met haar dochtertje samen.
Daar waren wat vragen over, dus ik bied opvoedondersteuning.
Nou, wat goed.
SANELLA: Goed gedaan, schat.
Er zijn twee vaders in beeld.
Hoe doe ik de omgangsregeling?
En toen zij hoogzwanger was, hebben we ook huishoudelijke hulp kunnen inzetten.
En daardoor kon ze toch wat ontlast worden.

(Sanella trekt de baby een muts aan.)

En je ziet dan door hele kleine steuntjes in de rug eigenlijk dat ze groeit en dat ze veel meer straalt en veel meer zelfvertrouwen heeft.
Ja, dat is waarvoor je het doet.
Doei.

(Sanella zwaait naar Martine. Het beeld wordt lichtroze met de tekst: Mamaliefde is over je zorgen praten met je zorgverlener.)

RUSTIGE MUZIEK

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG