De nieuwsbrief van januari 2021 is verschenen: Vierde voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer

We beginnen de eerste nieuwsbrief van 2021 met de vierde voortgangsrapportage die vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd. Deze voortgangsrapportage beschrijft de resultaten na ruim twee jaar actieprogramma Kansrijke Start. Voor de tweede keer worden de uitkomsten op de indicatorenset van het RIVM in de rapportage beschreven en geduid. De monitorgegevens van het RIVM laten zien dat driekwart van de 275 gemeenten met de impuls Kansrijke Start een lokale of regionale coalitie heeft gevormd of hier mee bezig. De voortgang van de acties uit het actieprogramma Kansrijke Start staan beschreven en er staan meerdere ervaringsverhalen in van zowel professionals als ouders. Een belangrijk onderdeel van de voortgangsrapportage is vooruitkijken naar de toekomst en ingaan op borging en een duurzame financiering van een kansrijke start-aanpak.

©ZonMw

In deze nieuwsbrief leest u meer over de campagne Kansrijke Start die volgende maand wordt gelanceerd, wanneer de conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ waarschijnlijk zal plaatsvinden en stelt Krista Okma zichzelf voor als programmamanager Kansrijke Start bij Pharos. In een interview met Lyanne Rövekamp-Abels (Kinderarts-Neonatoloog) en May van Gijn-Huyssen van Kattendijke (kinderfysiotherapeut werkzaam in het Juliana Kinderziekenhuis en het HagaZiekenhuis vertellen zij over de Integrale Gezinspoli tussen het medisch en sociaal domein. Ook delen we mooie praktijkverhalen en voorbeelden van initiatieven uit het land en introduceert het College Perinatale Zorg de wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen. Zoals de voorgaande maanden worden er nog steeds bijeenkomsten op afstand georganiseerd om waaronder de regiobijeenkomsten over lokaal gezondheidsbeleid van de VNG en het webinar ‘Samenwerking geboortezorg-JGZ: hoe doen ze dat in Meppel?’. Dit en meer leest u in deze nieuwsbrief. Bekijk de nieuwsbrief