Staatsecretaris Blokhuis neemt aansturing programma’s Kansrijke Start en GHNT over.

Blokhuis
©ANP

Staatssecretaris Blokhuis van VWS neemt de jeugdportefeuille over, met daarin de jeugdgezondheidszorg, de jeugd-ggz en de Jeugdwet, evenals het VWS-deel van de portefeuille huiselijk geweld en kindermishandeling. Hij is daarmee dus ook verantwoordelijk voor de programma’s Kansrijke Start en Geweld hoort nergens thuis (GHNT)  

Minister De Jonge blijft, naast de bestrijding van het coronavirus, verantwoordelijk voor ouderenzorg, maatschappelijke ondersteuning en mantelzorg, wijkverpleegkundige zorg, het persoonsgebonden budget (pgb), medisch-ethische vraagstukken en inkoop en aanbesteden in het sociaal domein. Hierdoor blijft er wel een link met de programma’s  Kansrijke Start en GHNT.