Even voorstellen: Suzanne Oostvogels als nieuw lid van de stuurgroep Kansrijke Start

Graag stel ik mezelf als nieuw lid van de Stuurgroep Kansrijke Start voor. Mijn naam is Suzanne Oostvogels, 40 jaar en ik woon en werk samen met mijn man en twee dochters in de stad Groningen. Binnen Menzis werk ik met veel plezier als Regio regisseur voor de provincie Groningen en ben ik vanuit die rol verantwoordelijk voor de verbinding tussen het medische en sociale domein.

De samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars

Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is vooral van belang bij het vormgeven van preventie voor risicogroepen waaronder kwetsbare gezinnen. De samenwerking tussen de Groninger gemeentes en Menzis hebben we regionaal vastgelegd in een samenwerkingsagenda. In deze regionale samenwerkingsagenda hebben we 7 speerpunten benoemd die we vervolgens lokaal verder vorm willen gaan geven. Een van deze 7 speerpunten is ‘Zwangerschap en geboorte’.  Vanaf 2020 willen we in zo veel mogelijk Groningse gemeenten het volgende (lokaal) realiseren:

1. Vormen van regionale en lokale coalities die de missie en visie van Kansrijke start onderschrijven en verder verspreiden;

2. Uitvoeren van de 3 actielijnen ‘Kansrijke Start’ (voor, tijdens en na zwangerschap);

3. (Materiële) belemmeringen wegnemen waardoor moeder en kind geen optimale geboortezorg krijgen;

4. Realiseren van een verbinding tussen de geboortezorg en het sociale domein, in het gemeentelijk beleid en in het beleid van de relevante ketenpartners;

5. Implementeren en continueren van lopende projecten;

6. Kennis verbreden met goede voorbeelden uit het land;

7. Monitoren en uitdragen van eigen resultaten.

Ik beschrijf hier de ambitie vanuit Groningen, maar uiteraard zijn we als Menzis ook in onze andere werkgebieden hard bezig met de regionale samenwerking op het gebied van zwangerschap en geboorte. In de stuurgroep breng ik graag mijn kennis en ervaring in vanuit het Noorden, maar ook vanuit de kant van de zorgverzekeraar. Daarnaast vertrouw ik erop ook input mee terug te nemen om zo stappen te kunnen zetten in het realiseren van onze gezamenlijke ambitie!