06 februari Conferentie Samen verder met Kansrijke Start

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Amersfoort

Op donderdag 6 februari vindt Conferentie Samen verder met Kansrijke Start plaats. Dit is een conferentie voor wethouders en beleidsmedewerkers van gemeenten, adviseurs van GGD’en, professionals uit de geboortezorg en het jeugddomein en partijen uit het sociaal domein (zoals onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, participatie) die (gaan) deelnemen aan een lokale coalitie Kansrijke Start.

Tijdens de conferentie op 6 februari ontmoeten alle betrokkenen van het programma elkaar waarbij handvatten en kennis aangereikt worden om gezamenlijk aan de slag te gaan met Kansrijke Start. Het belooft een inspirerende dag te worden waarbij de aanwezigen naast een plenair deel, ook workshops kunnen volgen en ervaringen kunnen uitwisselen.