Cijfers voor lokale coalities

Met behulp van de ‘perinatale atlas’ op www.waarstaatjegemeente.nl kunnen lokale coalities zien waar en in welke wijken gezinnen wonen waarvan de kinderen een verhoogd risico hebben op een minder goede start. Dit helpt hen besluiten te nemen over de gewenste lokale aanpak rondom de eerste 1000 dagen.

De indicatoren van de perinatale atlas zijn: aantal geboorten, vroeggeboorte en/of een te laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap, perinatale sterfte, tienermoeders, SES, kinderen met kans op armoede, kinderen in eenoudergezinnen en start zwangerschapsbegeleiding vóór 10 weken.