Veelgestelde vragen

Hieronder treft u een aantal Q&A’s rondom de campagne Kansrijke Start – “Mamaliefde en Papaliefde is”. Staat uw vraag er niet bij? Neem in dat geval contact op met de Dienstpostbus Kansrijke Start

Wie is de afzender van de campagne Kansrijke Start – “Mamaliefde en Papaliefde is”?

De afzender van de campagne Kansrijke Start – “Mamaliefde en Papaliefde is” het actieprogramma Kansrijke Start van het ministerie van VWS.

Wie is de doelgroep van de campagne?

De doelgroep van de campagne zijn (aanstaande) ouders in kwetsbare situaties. Denk aan ouders met woonzorgen, relatie problemen of financiële problemen.

Wat is de centrale boodschap van de campagne?

Met de campagne worden (aanstaande) ouders in kwetsbare situaties opgeroepen om zorgen die stress opleveren te bespreken met hun zorgverlener, denk hierbij aan zorgen rondom huisvesting, financiën en relatieproblemen. Daarnaast richt de campagne zich op hechting en stimulering tussen ouders en hun kind na de geboorte.

Welke campagnemiddelen zijn er ontwikkeld?

De campagnemiddelen zijn verzameld in een online toolkit die voor iedereen beschikbaar is gesteld. Deze bestaat uit posters, flyers, video’s, een persbericht en een redactioneel artikel. Bekijk de toolkit of bestel hier de campagnemiddelen.

Waarom is er gekozen voor deze campagnemiddelen?

Uit een inventarisatie onder lokale coalities Kansrijke Start is gebleken dat er behoefte was aan communicatie middelen die regionaal ingezet kunnen worden. Posters en flyers die professionals in de spreekkamer kunnen ophangen en neerzetten. Middels de online toolkit en webshop worden deze middelen voor lokale coalities beschikbaar gesteld.

Wanneer kan ik mijn bestelling verwachten wanneer ik een bestelling van de campagnemiddelen via de webshop plaats?

Bestellingen die voor 25 februari geplaatst zijn zullen binnen 10 werkdagen geleverd worden.

Ik ben een zorgverlener. Wat wordt er van mij verwacht?

Als zorgverlener wordt u met de campagne ‘Mamaliefde en Papaliefde is’ opgeroepen om zorgen van (aanstaande) ouders in kwetsbare situaties bespreekbaar te maken en indien nodig te verwijzen naar de juiste hulpverlener of instantie waar zij terecht kunnen voor hulp. Indien u nadere informatie wilt over de mogelijkheden hiervoor in uw gemeente, dan kunt u contact opnemen met de lokale coalitie in uw gemeente. Bekijk het overzicht lokale coalities Kansrijke Start. In dit overzicht kunt u zien of er in de gemeente waar u werkzaam bent een lokale coalitie Kansrijke Start is en kunt u, bij gemeenten die dat hebben ingevuld, contactgegevens vinden.

Ik ben een zorgverlener en maak nog geen deel uit van een lokale coalitie. Wat kan ik doen?

Indien u als zorgverlener nog geen deel uitmaakt van een lokale coalitie raden wij u aan contact op te nemen met de koepelorganisatie binnen uw beroepsgroep of VSV

Ik ben een zorgverlener en heb nog geen contacten binnen het sociaal domein. Wat kan ik doen?

Indien u als zorgverlener nog contacten heeft binnen het sociaal domein raden wij u aan contact op te nemen met de koepelorganisatie binnen uw beroepsgroep of VSV