Organisatie

Het actieprogramma Kansrijke Start heeft een stuurgroep, een programmateam en een landelijke coalitie. 

Stuurgroep

De stuurgroep is samengesteld uit partijen betrokken bij de eerste 1000 dagen: GGD-GHOR, het College Perinatale Zorg, Actiz, VGN, NCJ, gynaecologie/verloskunde, zorgverzekeraar en gemeente. De Stuurgroep heeft als taak te sturen op de uitvoering en de voortgang van het actieprogramma Kansrijke Start. De leden komen circa 4 keer per jaar bijeen onder voorzitterschap van het ministerie van VWS.

Leden van de Stuurgroep

 • Marjolijn Sonnema (VWS, DG Volksgezondheid; voorzitter)
 • Ciska Scheidel (VWS, directeur publieke gezondheid, plv. voorzitter)
 • Marieke Paarlberg, (gynaecoloog-perinatoloog, Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn)
 • Geri Bonhof (voorzitter College Perinatale Zorg)
 • Nelleke Gosker (verloskundige Het Verloskundig Centrum Meppel en de Wolden )
 • Ton Coenen (directeur GGD GHOR NL)
 • Angela Bransen (afdelingsdirecteur Jeugd Actiz)
 • Rik van der Linden (wethouder Volksgezondheid, gemeente Dordrecht)
 • José Manshanden (directeur Publieke Gezondheid GGD Amsterdam-Amstelland)
 • Eric Steegers (hoogleraar verloskunde en prenatale gezondheid en gynaecoloog, Erasmus MC)
 • Frank Bluiminck (directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland)
 • Igor Ivakic (directeur NCJ)
 • Suzanne Oostvogels (Regio regisseur Noord Menzis)
 • Angela Uijtdewilligen (VWS, programmamanager Kansrijke Start)
 • Marjolein van der Wolk-Zwart (VWS, programmasecretaris)

Programmateam

Het Programmateam bestaat volledig uit medewerkers van het ministerie van VWS. Zij zorgen ervoor dat alle landelijke maatregelen die voortkomen uit het actieprogramma Kansrijke Start worden uitgevoerd, zodat de lokale coalities kwetsbare gezinnen adequate hulp kunnen bieden. 

Daarnaast bestaat het Programmateam Plus. Dit team komt 3 keer per jaar bijeen waarbij naast de leden van het Programmateam ook alle uitvoerende partijen van de landelijke maatregelen aansluiten: RIVM, Pharos, CPZ, Erasmus MC, IGJ, AEF, D&B en GGD GHOR NL. 

Leden van het Programmateam

 • Angela Uijtdewilligen (VWS, programmamanager)
 • Marjolein van der Wolk-Zwart (VWS, programmasecretaris)
 • Simone van Litsenburg (VWS, programmaondersteuner)
 • Zerine Gopie-Karaya (VWS, directie Publieke Gezondheid)
 • Gerwin Bos (VWS, directie Communicatie)
 • Elzemarie Witzier (VWS, directie Curatieve Zorg)
 • Marieke Koppenaal-de Lange (VWS, directie Jeugd)
 • Alice van Gent (VWS, directie Publieke Gezondheid)
 • Ingrid van Hattem (VWS, directie Publieke Gezondheid)
 • Laetitia Kuijpers (VWS, directie Publieke Gezondheid)
 • Renate de Bie (VWS, directie Publieke Gezondheid)

Leden van het Programmateam Plus

 • Alle leden van het Programmateam
 • Jeroen Struijs (RIVM, monitoring Kansrijke Start)
 • Edith Smulders (Pharos, programmamanager stimuleringsprogramma lokale coalities)
 • Anne-Katrien Ausems (College Perinatale Zorg, programmamanager Kansrijke Ontmoetingen)
 • Adja Waelput (Erasmus MC, programmadirecteur Healthy Pregnancy 4 All)
 • Frank van Leerdam (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, coördinerend specialistisch inspecteur)
 • Daniëlle van Sambeek (GGD GHOR NL, programmamanager Nu Niet Zwanger)
 • Sanne van Eerden (AEF, ondersteuning landelijke coalitie)
 • Vicky Verschoor (ZonMw, hoofd cluster Jeugd)
 • Olga van der Ven (D&B, traject Beter signaleren)
 • Janine Bezem (GGD Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, manager JGZ)

Spiegelgroep

De spiegelgroep Kansrijke Start is in juni 2020 opgestart met het doel om ervaringsdeskundigen te betrekken in de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start. De spiegelgroep bestaat momenteel uit 7 ervaringsdeskundigen die elke maand bij elkaar komen en hun visie met leden van het programmateam delen. De spiegelgroep werkt aan:

 • het verbinden van ervaringsdeskundigheid aan het programma Kansrijke Start
 • de zichtbaarheid van ervaringsdeskundigen en deze koppelen aan leden van de lokale coalities
 • het toetsen van middelen en instrumenten die ontwikkeld worden voor professionals of (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie

Lees meer over de spiegelgroep

Landelijke coalitie

De Landelijke coalitie bestaat uit 33 intrinsiek gemotiveerde mensen en invloedrijke opinieleiders. Als ambassadeurs van Kansrijke Start dragen zij samen met de minister het belang uit van de eerste 1000 dagen en de uitvoering van het programma. Lees meer over de landelijke coalitie.

Beeld: ©Rene Verleg