Organisatie

Het actieprogramma Kansrijke Start heeft een stuurgroep, een programmateam en een landelijke coalitie. 

Stuurgroep

De stuurgroep is samengesteld uit partijen betrokken bij de eerste 1000 dagen: GGD-GHOR, het College Perinatale Zorg, Actiz, VOBC/LVB,gynaecologie/verloskunde en  gemeente. De Stuurgroep heeft als taak te sturen op de uitvoering en de voortgang van het actieprogramma Kansrijke Start. De leden komen circa 4 keer per jaar bijeen onder voorzitterschap van het ministerie van VWS.

Leden van de Stuurgroep

 • Angelique Berg (VWS, DG Volksgezondheid; voorzitter)
 • Ciska Scheidel (VWS, directeur publieke gezondheid, plv. voorzitter)
 • Angela Uijtdewilligen (VWS, programmamanager Kansrijke Start)
 • Marjolein van der Wolk-Zwart (VWS, programmasecretaris)
 • Marieke Paarlberg, (gynaecoloog-perinatoloog, Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn)
 • Geri Bonhof (voorzitter College Perinatale Zorg)
 • Janine Lazet (verloskundige, bestuurder VSV Uniek)
 • Hugo Backx (directeur GGD GHOR NL)
 • Angela Bransen (directeur Actiz)
 • Rik van der Linden (wethouder Volksgezondheid, gemeente Dordrecht)
 • José Manshanden (directeur Publieke Gezondheid GGD Amsterdam-Amstelland)
 • Eric Steegers (hoogleraar verloskunde en prenatale gezondheid, Erasmus MC)
 • Frank Bluiminck (directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland)

Programmateam

Het Programmateam bestaat volledig uit medewerkers van het ministerie van VWS. Zij zorgen ervoor dat alle landelijke maatregelen die voortkomen uit het actieprogramma Kansrijke Start worden uitgevoerd, zodat de lokale coalities kwetsbare gezinnen adequate hulp kunnen bieden. 

Daarnaast bestaat het Programmateam Plus. Dit team komt 3 keer per jaar bijeen waarbij naast de leden van het Programmateam ook alle uitvoerende partijen van de landelijke maatregelen aansluiten: RIVM, Pharos, CPZ, Erasmus MC, IGJ, AEF, en GGD GHOR NL. 

Leden van het Programmateam

 • Angela Uijtdewilligen (VWS, programmamanager)
 • Marjolein van der Wolk-Zwart (VWS, programmasecretaris)
 • Simone van Litsenburg (VWS, programmaondersteuner)
 • Zerine Gopie-Karaya (VWS, directie Publieke Gezondheid)
 • Martin Winkelman (VWS, directie Communicatie)
 • Lisette Bruns (VWS, directie Curatieve Zorg)
 • Laura Steentjes (VWS, directie Curatieve Zorg)
 • Marieke Koppenaal-de Lange (VWS, directie Jeugd)
 • Aafje Krug (VWS, directie Jeugd)
 • Alice van Gent (VWS, directie Publieke Gezondheid)
 • Ingrid van Hattem (VWS, directie Publieke Gezondheid)
 • Catharine Crum (VWS, directie Publieke Gezondheid)
 • Laetitia Kuijpers (VWS, directie Publieke Gezondheid)

Leden van het Programmateam Plus

 • Alle leden van het Programmateam
 • Jeroen Struijs (RIVM, monitoring Kansrijke Start)
 • Edith Smulders (Pharos, programmamanager stimuleringsprogramma lokale coalities)
 • Anne-Katrien Ausems (College Perinatale Zorg, programmamanager Kansrijke Ontmoetingen)
 • Adja Waelput (Erasmus MC, programmadirecteur Healthy Pregnancy 4 All)
 • Frank van Leerdam (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, coördinerend specialistisch inspecteur)
 • Daniëlle van Sambeek (GGD GHOR NL, programmamanager Nu Niet Zwanger)
 • Anouk Op het Veld (AEF, ondersteuning secretariaat landelijke coalitie)
 • Vicky Verschoor (ZonMw, hoofd cluster Jeugd)

Landelijke coalitie

De Landelijke coalitie bestaat uit intrinsiek gemotiveerde mensen en invloedrijke opinieleiders. Als ambassadeurs van Kansrijke Start dragen zij samen met de minister het belang uit van de eerste 1000 dagen en de uitvoering van het programma. Lees meer.