Wetsvoorstel Prenataal huisbezoek door de JGZ

Met de wetswijziging ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’ worden gemeenten verplicht een prenataal huisbezoek aan zwangeren en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aan te bieden. De gemeente moet deze taak opdragen aan c.q. inkopen bij dezelfde organisatie die voor de gemeente de jeugdgezondheidszorg uitvoert.

Het wetsvoorstel voorziet niet in het aantal huisbezoeken maar voorziet in tijdige hulp en ondersteuning. Het is aan de gemeente om voor een voldoende aanbod te zorgen ter opvolging van het prenatale huisbezoek.

Het wetsvoorstel is erop gericht om in een vroegtijdig stadium, eerder dan de huisbezoeken van de verloskundig zorgverlener, zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie de juiste hulp en ondersteuning te bieden waar het de sociale factoren betreft. Het is wenselijk dat de verloskundig zorgverlener al bij de intake, vroeg in de zwangerschap systematisch vraagt naar zowel de medische risicofactoren als de sociale risicofactoren.

In de praktijk

Hieronder vindt u een aantal inspirerende interviews en praktijkvoorbeelden van organisaties die bezig zijn met de implementatie van het prenataal huisbezoek door de JGZ.

©Margreet de Ruiter

Aanpak van de GGD Gelderland-Zuid

©Jenneke van Bussel tijdens een prenataal huisbezoek op Saba

Prenatale zorg van groot belang op Saba

Praktijkverhalen gezocht

Bent u als regio of organisatie bezig met het inrichten van het prenataal huisbezoek door de JGZ en zou u deze ervaring willen delen met andere regio’s? Stuur dan een email naar de Dienstpostbus Kansrijke Start.