Aanpak: Hoe we een kansrijke start realiseren

Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) slaan in het actieprogramma Kansrijke Start de handen ineen om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden.

De juiste zorg tijdens de eerste 1000 dagen van een kind kan voorkomen dat zij later gezondheidsproblemen krijgen. Of zelfs uit huis worden geplaatst. In het programma Kansrijke Start staan maatregelen waarmee het kabinet dit wil bereiken. Hoe voeren we die uit?

De aanpak werkt met lokale coalities

Een belangrijke bouwsteen in het programma is het bouwen aan lokale coalities. In lokale coalities wordt de aanpak voor de zorg in de eerste 1000 dagen bepaald. Zo’n coalitie is een samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders die rond de geboorte een rol spelen, zoals jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, Jeugdzorg, welzijnswerk, volwassen-ggz huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg- en wijkteammedewerkers.

De coalitieleden maken afspraken om kwetsbare gezinnen effectief te ondersteunen, zodat meer kinderen een kansrijke start krijgen.

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de totstandkoming, bouw en verankering van coalities. Gemeenten met een lokale coalitie hebben een voorbeeldfunctie voor andere gemeenten.